Thứ tư,  07/12/2022

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Sáng 6-1, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với TP Hải Phòng về công tác phòng, chống tội phạm, trật tự an toàn xã hội. Trong năm 2012, bằng nhiều hoạt động tích cực, cụ thể, Hải Phòng đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giảm các loại tội phạm nói chung và hạn chế các vụ trọng án, hạn chế nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội từ thành phố đến các phường, xã, thị trấn, khu dân cư đều chú trọng thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; tổ chức nhiều mô hình tốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc... Thay mặt Ban Chỉ đạo 138/CP, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân...

Sáng 6-1, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với TP Hải Phòng về công tác phòng, chống tội phạm, trật tự an toàn xã hội.

Trong năm 2012, bằng nhiều hoạt động tích cực, cụ thể, Hải Phòng đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giảm các loại tội phạm nói chung và hạn chế các vụ trọng án, hạn chế nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội từ thành phố đến các phường, xã, thị trấn, khu dân cư đều chú trọng thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; tổ chức nhiều mô hình tốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Thay mặt Ban Chỉ đạo 138/CP, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua. Phó Thủ tướng ghi nhận những cách làm sáng tạo, những mô hình hiệu quả trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc của nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố cùng với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy đảng, chính quyền thành phố, sự vào cuộc các tầng lớp nhân dân đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, người dân yên tâm, tin tưởng… Cùng với Thủ đô Hà Nội, TP Hải Phòng cũng xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào phòng, chống tội phạm toàn quốc. Phó Thủ tướng lưu ý, công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự vẫn còn những hạn chế và thách thức, đòi hỏi Hải Phòng cần cố gắng hơn nữa để đáp ứng tình hình và nhiệm vụ mới trong năm 2013 và các năm tiếp theo.

Cũng trong sáng 6-1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm, khảo sát công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT tại Công an quận Ngô Quyền, đơn vị Anh hùng LLVT thời kỳ đổi mới và là đơn vị có nhiều thành tích và mô hình hiệu quả trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo Nhandan