Thứ sáu,  02/06/2023

Ðác Lắc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thu hoạch vú sữa lò rèn Vĩnh Kim ở huyện Châu Thành, Tiền Giang. Ảnh: NGÔ VĂN * Tiền Giang chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệpĐể hoàn thành mục tiêu kiềm chế, giảm 5-10% số vụ tai nạn giao thông hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đác Lắc đã đề ra các giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông; xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy đảng, qua đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tích cực tham gia.Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, các sở, ban, ngành cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông theo Nghị quyết 88 của Chính phủ. Trong đó tập trung vào các giải pháp: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao thông;...

Thu hoạch vú sữa lò rèn Vĩnh Kim ở huyện Châu Thành, Tiền Giang. Ảnh: NGÔ VĂN

* Tiền Giang chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp

Để hoàn thành mục tiêu kiềm chế, giảm 5-10% số vụ tai nạn giao thông hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đác Lắc đã đề ra các giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông; xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy đảng, qua đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tích cực tham gia.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, các sở, ban, ngành cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông theo Nghị quyết 88 của Chính phủ. Trong đó tập trung vào các giải pháp: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao thông; tập trung các nguồn lực xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông; nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn; các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ…

Tỉnh ủy Tiền Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2012, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

Tiền Giang phấn đấu thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2013: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 9,5-10% (so năm 2012). Trong đó, giá trị tăng thêm ngành nông-lâm-ngư nghiệp tăng 4,5-5%, công nghiệp – xây dựng tăng 15,1-15,5%, các ngành dịch vụ tăng 9,6-10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 38,2 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt một tỷ USD, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 20 đến 20,5 nghìn tỷ đồng, thu ngân sách từ kinh tế địa phương đạt hơn bốn nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 24 nghìn lao động.

Tỉnh ủy Tiền Giang đề ra các giải pháp trọng tâm để tập trung thực hiện. Đó là, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng, đạt giá trị cao; gắn kết có hiệu quả hơn giữa sản xuất nông nghiệp với thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Phát triển vùng chăn nuôi theo hình thức trang trại, quản lý chặt chẽ việc xử lý chất thải, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Quy hoạch các vùng nuôi thủy sản tập trung phục vụ cho chế biến xuất khẩu. Tăng cường huy động các nguồn lực trong xã hội đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, ưu tiên cho những dự án có vốn đầu tư lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng. Nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại – dịch vụ; đầu tư xây dựng, nâng cấp các chợ nông thôn, mở rộng mạng lưới bán lẻ đến tận vùng sâu, các xã cù lao. Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai theo quy hoạch và các loại tài nguyên, khoáng sản. Thực hiện tốt các chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay với lãi suất hợp lý để mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh.

Theo Nhandan