Thứ ba,  06/06/2023

LLVT quân sự tỉnh: Hiệu quả 5 năm công tác tuyên truyền miệng

LSO-Trong những năm qua, công tác tuyên truyền miệng của lực lượng vũ trang (LLVT) quân sự tỉnh Lạng Sơn luôn được Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị. Chiến sĩ trẻ Bộ CHQS tỉnh tìm hiểu thông tin qua báo chí - Ảnh: Dương NguyênĐể công tác tư tưởng đi vào chiều sâu, ngay sau khi có Chỉ thị số 17/CT-TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức triển khai quán triệt học tập đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà...

LSO-Trong những năm qua, công tác tuyên truyền miệng của lực lượng vũ trang (LLVT) quân sự tỉnh Lạng Sơn luôn được Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị.
Chiến sĩ trẻ Bộ CHQS tỉnh tìm hiểu thông tin qua báo chí – Ảnh: Dương Nguyên
Để công tác tư tưởng đi vào chiều sâu, ngay sau khi có Chỉ thị số 17/CT-TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức triển khai quán triệt học tập đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kết quả, trong 5 năm qua (2007-2012), Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tuyên truyền được 240 buổi, với 216.960 lượt người tham dự. Nội dung tuyên tuyền về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI; nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong LLVT quân sự tỉnh; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ “về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội”; tuyền truyền chủ quyền biển đảo, thành công trong công tác phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc; Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự. Cùng với đó, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng kiện toàn lực lượng và bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đến nay đã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên gồm 33 người, trong đó báo cáo viên cấp tỉnh 3 người, cấp huyện ủy, thành ủy và tương đương là 13 người, báo cáo viên ban chuyên trách là 17 người. Về chất lượng, đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở đa số đều giữ cương vị lãnh đạo, có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định (trong đó trình độ đại học chiếm 70%, cao đẳng 30%). Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đó tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ được 3 lớp cho 30 báo cáo viên cấp cơ sở; tổ chức hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã có 165 người tham gia, kết quả 100% đạt khá, giỏi và 2 người tham gia thi cấp Quân khu đều đạt giỏi; tham gia hội thi tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và an toàn giao thông do tỉnh Lạng Sơn tổ chức đạt giải nhất. Công tác quản lý, tổ chức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn được các cấp quan tâm, hiện nay hầu hết các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh đã ban hành quy chế hoạt động, qua đó đã nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên trong LLVT Quân sự tỉnh. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền miệng luôn được cấp uỷ, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; trong 5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị báo cáo viên, với hơn 30 chuyên đề về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, của đất nước. Trong từng giai đoạn huấn luyện, cơ quan quân sự các cấp đã lồng ghép tổ chức tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở, kịp thời rút kinh nghiệm cho phù hợp với từng đối tượng, giúp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên lựa chọn những vấn đề mang tính khái quát, chất lượng, bảo đảm tính thời sự, khoa học và có định hướng tư tưởng tốt. Ngoài ra, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn tuyên truyền cho hàng nghìn học sinh, sinh viên, cán bộ, đối tượng giáo dục quốc phòng- an ninh và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, dân quân tự vệ, dự bị động viên, kết hợp công tác dân vận và tăng cường cơ sở để tuyên truyền cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn đạt chất lượng, hiệu quả. Với những kết quả đạt được, 5 năm qua đã có 3 tập thể, 3 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Bộ CHQS tỉnh tặng bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng 5 năm (2007-2012).

Trong thời gian tới, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu công tác tuyên truyền miệng, đó là: Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, bảo đảm về số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu về công tác quốc phòng quân sự địa phương; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ báo cáo viên; duy trì nghiêm túc hội nghị báo cáo viên theo đúng chế độ quy định; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả báo cáo viên, tuyên truyền viên, với phương châm hướng về cơ sở; tuyên truyền đấu tranh làm thất bại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Vũ Công Túc