Thứ sáu,  02/06/2023

Hải Dương tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày 7-1, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2013.Năm 2012, việc thực hiện QCDC ở cơ sở được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong chương trình làm việc của cấp ủy, 100% số đơn vị đã chú trọng gắn thực hiện QCDC với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/BCT ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ban hành Chỉ thị về hoạt động chất vấn trong sinh hoạt cấp ủy... Việc thực hiện QCDC ở cơ sở ở Hải Dương đã góp phần nâng cao việc thực hiện dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tại...

Ngày 7-1, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Năm 2012, việc thực hiện QCDC ở cơ sở được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong chương trình làm việc của cấp ủy, 100% số đơn vị đã chú trọng gắn thực hiện QCDC với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/BCT ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ban hành Chỉ thị về hoạt động chất vấn trong sinh hoạt cấp ủy… Việc thực hiện QCDC ở cơ sở ở Hải Dương đã góp phần nâng cao việc thực hiện dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các địa phương, cơ sở.

Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh Hải Dương đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong năm 2013 như: tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các văn bản, tài liệu hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở. Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt QCDC ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị; mở rộng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo tuyên truyền thực hiện tốt QCDC trong xây dựng nông thôn mới.

Gần 400 thí sinh thi tuyển công chức vào Bộ Nội vụ

Trong ba ngày 5, 6, 7-1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức thi tuyển công chức bổ sung cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Tham dự kỳ thi này có 394 thí sinh dự thi năm phần (trong đó có ba phần thi bằng hình thức thi trực tuyến trên máy vi tính) để tuyển dụng theo chỉ tiêu 52 người. Đây là hình thức thi mới nhằm tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18-10-2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”. Với tinh thần nâng cao chất lượng, thực hiện nguyên tắc khách quan, công bằng và kỷ luật phòng thi, đánh giá đúng trình độ của các thí sinh để lựa chọn đúng người có phẩm chất, trình độ và năng lực tuyển dụng vào công chức, kỳ thi tuyển công chức lần này góp phần thực hiện một cách triệt để nguyên tắc khách quan, công bằng trong kỳ thi.

* Chiều 7-1, tại Học viện Hành chính (Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh), Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp đợt I (2011-2012). Hơn 600 cán bộ, công chức ở 28 bộ, ngành T.Ư và 19 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tham dự thi các môn viết, tin học và ngoại ngữ thuộc 12 chuyên đề theo hình thức bốc thăm đề tại chỗ.

Theo Nhandan