Thứ hai,  05/06/2023

Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2012

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để công tác quốc phòng địa phương năm 2013 đạt kết quả tốt hơn, cấp uỷ, chính quyền các cấp phải nâng tầm quan trọng của công tác quốc phòng địa phương thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Công tác quốc phòng địa phương phải được đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng; cơ quan quân sự các cấp phải tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp về công tác quốc phòng, quân sự. Cùng với đó, cần đẩy mạnh chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục QP-AN cho các đối tượng; nâng cao chất lượng công tác tuyển quân; tập trung xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh gắn với xây dựng chi bộ quân sự ngày càng phát triển. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

LSO-Ngày 8/1/2013, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2012. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Ngô Xuân Thứ, Phó Tư lệnh Quân khu 1 và đại diện các cơ quan, ban ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh.
Trong năm 2012, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, công tác quốc phòng theo quy định; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và giáo dục quốc phòng, an ninh cho toàn dân với tổng số gần 10 nghìn người. Công tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên đã được quan tâm, thực hiện tốt, 100% số trường có đủ đội ngũ giáo viên giảng dạy môn học giáo dục QP-AN. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, tạo lập được thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, lực lượng vũ trang địa phương được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các ban, ngành có liên quan tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng địa phương, bảo đảm giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh…
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để công tác quốc phòng địa phương năm 2013 đạt kết quả tốt hơn, cấp uỷ, chính quyền các cấp phải nâng tầm quan trọng của công tác quốc phòng địa phương thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Công tác quốc phòng địa phương phải được đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng; cơ quan quân sự các cấp phải tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp về công tác quốc phòng, quân sự. Cùng với đó, cần đẩy mạnh chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục QP-AN cho các đối tượng; nâng cao chất lượng công tác tuyển quân; tập trung xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh gắn với xây dựng chi bộ quân sự ngày càng phát triển. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dương Nguyên