Thứ ba,  06/06/2023

Công bố chứng cứ pháp lý minh bạch về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa

Ngày 8-1, Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội TP Đà Nẵng và UBND huyện đảo Hoàng Sa tổ chức công bố chứng cứ pháp lý minh bạch về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Các tư liệu này do chính Trung Quốc xuất bản, được ông Trần Thắng, Việt kiều Mỹ, dày công sưu tập. Trong số này gồm sách atlas Trung Hoa Bưu chính dư đồ 1919 do Bộ Giao thông Trung Hoa Dân quốc phát hành tại Nam Kinh. Đây là sách atlas đầu tiên do nhà nước Trung Hoa phát hành với số lượng nhỏ. Sách thể hiện điểm cực Nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam.Với 150 bản đồ, gồm 110 bản đồ gốc và 40 bản đồ tái bản, trong đó có 80 bản đồ xác nhận lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam; 50 bản đồ thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm sát lãnh thổ Việt Nam; 10 bản đồ hàng hải thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam, 10 bản đồ tổng thể châu Á và Đông - Nam...

Ngày 8-1, Viện Nghiên cứu Kinh tế – Xã hội TP Đà Nẵng và UBND huyện đảo Hoàng Sa tổ chức công bố chứng cứ pháp lý minh bạch về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Các tư liệu này do chính Trung Quốc xuất bản, được ông Trần Thắng, Việt kiều Mỹ, dày công sưu tập. Trong số này gồm sách atlas Trung Hoa Bưu chính dư đồ 1919 do Bộ Giao thông Trung Hoa Dân quốc phát hành tại Nam Kinh. Đây là sách atlas đầu tiên do nhà nước Trung Hoa phát hành với số lượng nhỏ. Sách thể hiện điểm cực Nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam.

Với 150 bản đồ, gồm 110 bản đồ gốc và 40 bản đồ tái bản, trong đó có 80 bản đồ xác nhận lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam; 50 bản đồ thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm sát lãnh thổ Việt Nam; 10 bản đồ hàng hải thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam, 10 bản đồ tổng thể châu Á và Đông – Nam Á có thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam.

Theo Nhandan