Thứ sáu,  02/06/2023

Quán triệt nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết

LSO-Ngày 9/1/2013, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố để triển khai, quán triệt các nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Tại hội nghị, sau khi quán triệt Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Công điện số 10/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 và các chỉ thị, chỉ đạo của tỉnh về những nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết,đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tóm lược lại những nhiệm vụ trọng yếu. Theo đó các ngành, địa phương cần triển khai thực hiện tốt việc chuẩn bị điều kiện cho sản xuất đông xuân; tháo gỡ, tạo điều kiện ngay...

LSO-Ngày 9/1/2013, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố để triển khai, quán triệt các nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Tại hội nghị, sau khi quán triệt Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Công điện số 10/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 và các chỉ thị, chỉ đạo của tỉnh về những nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết,đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tóm lược lại những nhiệm vụ trọng yếu. Theo đó các ngành, địa phương cần triển khai thực hiện tốt việc chuẩn bị điều kiện cho sản xuất đông xuân; tháo gỡ, tạo điều kiện ngay từ những ngày đầu năm cho hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý chặt chẽ, nhưng đồng thời cũng phải tạo môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn; tổ chức tốt việc thu ngân sách, khai thác các nguồn thu. Đồng chí Chủ tịch nhấn mạnh: một trong những nhiệm vụ trọng yếu khác là phải đảm bảo tốt an sinh xã hội; các hoạt động thăm hỏi thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các hoạt động vui chơi, lễ hội phải đáp ứng được yêu cầu tươi vui, lành mạnh, tiết kiệm…Ngoài ra, các cấp, ngành cần tổ chức chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo hàng hóa phục vụ nhu cầu của nhân dân; đảm bảo phương tiện vận chuyển khách, hàng hóa trong dịp Tết; đảm bảo an ninh trật tự; chống buôn lậu, gian lận thương mại, ổn định thị trường; đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết; quan tâm, chỉ đạo các cơ sở y tế không để dịch bệnh xảy ra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường phòng chống các hành vi sai phạm về pháo…
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt: các cơ quan, đơn vị, địa phương cần hạn chế đến mức thấp nhất việc hội họp để tập trung vào công tác triển khai thực hiện. Đồng thời rà soát lại hệ thống công việc mà đơn vị được phân công, từ đó xác định đâu là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm cần thực hiện ngay. Đồng chí nhấn mạnh: phải đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà tết cho cấp trên, không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định; tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán thiết thực, hướng về cơ sở, chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa…Ngay sau hội nghị này yêu cầu các cấp, ngành triển khai ngay các nhiệm vụ cấp bách đã đề ra.
Vũ Như Phong