Thứ ba,  06/06/2023

Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc tại UBND thành phố Lạng Sơn

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực biểu dương những thành tích đạt được trên các lĩnh vực của thành phố trong năm 2012. Đồng thời yêu cầu thành phố chủ động tổ chức, triển khai tìm nguồn thu, quản lý, khai thác tốt nguồn thu và kết hợp nhiều yếu tố để thu thuế. Trước mắt, thành phố cần hết sức quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động , kiểm tra, rà soát, quản lý đưa các đối tượng để nộp thuế, nhất là các loại thuế và các loại phí như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, phương tiện, vệ sinh môi trường, phí bảo trì đường bộ, nhà hàng khách sạn…

LSO-Ngày 10/1/2013, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Bình- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã làm trưởng đoàn đến làm việc với UBND thành phố Lạng Sơn. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã nghe báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2012, dự toán ngân sách năm 2013, triển khai thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi theo Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh và thu phí bảo trì đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô theo Thông tư số 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc
Trong năm 2012, để triển khai thực hiện công tác thu thuế, UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành quy định về cơ chế điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách năm 2012. Đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thu, thành lập ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước, thành lập các tổ chống thất thu về hoạt động vận tải tư nhân và thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân, các hộ khoán. Chỉ đạo Chi cục Thuế thành phố tăng cường công tác kiểm tra tình hình kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp, rà soát các hộ kinh doanh cá thể để đưa vào quản lý thuế, cũng như chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố và cấp ủy, chính quyền các xã, phường tăng cường phối hợp trong công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Tuy nhiên do sự suy giảm kinh tế trong nước, thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, tác động trực tiếp đến tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách của thành phố. Năm 2012, thành phố mới thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 199 tỷ 786 triệu đồng, đạt 77,3 % dự toán được giao, giảm 11,9 % so với cùng kỳ năm 2011. Trên cơ sở kiểm điểm, thống nhất những mặt tồn tại hạn chế trong chỉ đạo điều hành, chủ tịch UBND xã, phường, các ban ngành thành phố và đại diện các sở: Tài chính, Cục thuế, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải… đã trao đổi, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến mang tính chuyên đề xoay quanh khai thác các nguồn thu để góp sức giúp thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng thu ngân sách trong năm 2013.
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực biểu dương những thành tích đạt được trên các lĩnh vực của thành phố trong năm 2012. Đồng thời yêu cầu thành phố chủ động tổ chức, triển khai tìm nguồn thu, quản lý, khai thác tốt nguồn thu và kết hợp nhiều yếu tố để thu thuế. Trước mắt, thành phố cần hết sức quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động , kiểm tra, rà soát, quản lý đưa các đối tượng để nộp thuế, nhất là các loại thuế và các loại phí như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, phương tiện, vệ sinh môi trường, phí bảo trì đường bộ, nhà hàng khách sạn…

Mai Hoa