Thứ ba,  06/06/2023

Quý 1 năm 2013, nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện chính sách pháp luật của các cấp, các ngành

Ngày 10-1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức họp báo thông báo kết quả công tác thanh tra quý 4 năm 2012 và kế hoạch công tác quý 1 năm 2013.Theo TTCP, trong quý 1 năm 2013, ngành sẽ triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2013 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đổi mới, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, bảo đảm kết luận chính xác, khách quan, có tính khả thi cao; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; gắn thanh tra theo kế hoạch với thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.TTCP sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về thanh tra, nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện chính sách pháp luật của các cấp, các ngành trong các lĩnh vực (tài chính, ngân sách, ngân hàng, chứng khoán, quản lý tài sản công; xuất, nhập khẩu; quản lý thị trường vàng; quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở; quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản; quản lý...

Ngày 10-1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức họp báo thông báo kết quả công tác thanh tra quý 4 năm 2012 và kế hoạch công tác quý 1 năm 2013.

Theo TTCP, trong quý 1 năm 2013, ngành sẽ triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2013 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đổi mới, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, bảo đảm kết luận chính xác, khách quan, có tính khả thi cao; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; gắn thanh tra theo kế hoạch với thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

TTCP sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về thanh tra, nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện chính sách pháp luật của các cấp, các ngành trong các lĩnh vực (tài chính, ngân sách, ngân hàng, chứng khoán, quản lý tài sản công; xuất, nhập khẩu; quản lý thị trường vàng; quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở; quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản và hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước…). Ngành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; giải quyết kịp thời hơn 85% số vụ việc mới phát sinh. Thanh tra Chính phủ triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng.

Trong quý 4 năm 2012, TTCP ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 51; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Bình; đang hoàn thiện 12 kết luận thanh tra; xây dựng báo cáo hai cuộc thanh tra; tiếp tục tiến hành sáu cuộc thanh tra; ban hành và triển khai tám quyết định thanh tra. Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đối với các kết luận thanh tra: việc chấp hành quy định của pháp luật đối với dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 51; Việc chấp hành pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quản lý đất đai tại Hà Nội; việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam; công tác quản lý nhà nước trong việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn từ năm 2006 đến 2010…

* Thanh tra Chính phủ đã có kết luận việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quản lý đất đai tại thành phố Hà Nội.

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 5.345,354 tỷ đồng, 204.785 m2 đất và 5.718,5 m2 sàn xây dựng. Trong đó, liên ngành (các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng…) và UBND thành phố Hà Nội đã tính toán và phê duyệt tiền sử dụng đất, quyết định tạm thu, tạm nộp không đúng các quy định tại các Nghị định số 198, 84 của Chính phủ, Thông tư 117 của Bộ Tài chính tại bốn dự án được kiểm tra (thuộc Hà Tây) với số tiền hơn 2.893 tỷ đồng (gồm các dự án: khu du lịch An Khánh của Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn; khu đô thị mới Nam An Khánh của Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà; khu đô thị mới tại lô đất N1+N3 của công ty cổ phần đầu tư C.E.O; khu đô thị mới Dương Nội của Công ty Thương mại và Du lịch Nam Cường). Một số dự án tại các xã (thuộc địa bàn Hòa Bình) được UBND tỉnh phê duyệt tiền sử dụng đất trị giá hơn 2.500 tỷ đồng nhưng đến thời điểm thanh tra hầu hết các chủ đầu tư chưa nộp và chưa được các sở, ngành bàn giao hồ sơ về Hà Nội. Tiền sử dụng đất tồn đọng phải thu hồi (tính đến thời điểm thanh tra) là 2.234,166 tỷ đồng. Chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất không đúng thời gian phải xử phạt chậm nộp theo quy định trị giá 1.880,491 tỷ đồng.

* Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Kết luận thanh tra khẳng định: Năm 2008-2010, VDB chưa thực hiện đúng nguyên tắc chỉ huy động các nguồn vốn với lãi suất thị trường để cho vay khi đã sử dụng tối đa các nguồn vốn không phải trả lãi hoặc lãi suất thấp; chưa có giải pháp chủ động trong việc cân đối giữa huy động và sử dụng vốn.

TTCP cũng chỉ ra rất nhiều sai phạm trong việc cho vay đầu tư, xuất khẩu như cho vay không đúng đối tượng, sử dụng vốn vay sai mục đích; thẩm định cho vay vốn chưa chính xác, sai căn cứ, vi phạm về tài sản đảm bảo, giải ngân, kiểm tra sau cho vay…

TTCP đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất những giải pháp cấp bách và lâu dài; giao cho Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến những vi phạm trong việc thực hiện dự án mua tàu để kinh doanh hàng hải, kết hợp huấn luyện của Trường đại học Hàng hải; kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, chỉ đạo VDB phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình, một số tỉnh có dự án, tiến hành kiểm tra, đánh giá cụ thể thực trạng từng dự án…

Theo Nhandan