Thứ hai,  27/03/2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Chương Xổm-bun-khẳn. ( Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN) )* Bế mạc Hội thảo lý luận lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Chiều 11-1, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào do đồng chí Chương Xổm-bun-khẳn, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào làm Trưởng đoàn sang thăm và dự Hội thảo lý luận lần thứ nhất giữa hai Đảng với chủ đề "Một số vấn đề lý luận-thực tiễn chủ yếu trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở Việt Nam và Lào".Đồng chí Chương Xổm-bun-khẳn trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chân thành cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp Đoàn. Đồng chí thông báo với Tổng Bí thư về kết quả cuộc Hội thảo lý luận...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Chương Xổm-bun-khẳn. ( Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN) )
* Bế mạc Hội thảo lý luận lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Chiều 11-1, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào do đồng chí Chương Xổm-bun-khẳn, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào làm Trưởng đoàn sang thăm và dự Hội thảo lý luận lần thứ nhất giữa hai Đảng với chủ đề “Một số vấn đề lý luận-thực tiễn chủ yếu trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở Việt Nam và Lào”.

Đồng chí Chương Xổm-bun-khẳn trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chân thành cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp Đoàn. Đồng chí thông báo với Tổng Bí thư về kết quả cuộc Hội thảo lý luận lần thứ nhất giữa hai Đảng, đánh giá cao ý nghĩa và tác dụng thực tế của cuộc hội thảo, góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận mà thực tiễn công cuộc đổi mới của hai nước đang đặt ra; kết quả Hội thảo sẽ giúp Lào có thêm kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn về công tác lãnh đạo, xây dựng Đảng, quản lý xã hội, phát triển kinh tế trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Lào. Đồng chí nhấn mạnh, việc hai Hội đồng Lý luận của hai Đảng vừa ký thỏa thuận hợp tác sẽ tạo cơ sở để hai Đảng đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực nghiên cứu lý luận; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào quyết tâm giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Đảng NDCM Lào do đồng chí Chương Xổm-bun-khẳn sang thăm Việt Nam và dự cuộc Hội thảo lý luận giữa hai Đảng, coi đây là sự kiện hết sức quan trọng diễn ra vào thời điểm hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước vừa tổ chức thành công rực rỡ Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam. Tổng Bí thư khẳng định, công tác lý luận có vai trò hết sức quan trọng đối với hai Đảng. Việc tổ chức Hội thảo giữa hai Đảng là rất bổ ích, thiết thực, là dịp để hai bên học hỏi lẫn nhau, cùng đi sâu trao đổi, phân tích những vấn đề bức xúc mà thực tiễn công cuộc đổi mới của hai nước đang đặt ra, chia sẻ những kinh nghiệm lãnh đạo, công tác xây dựng Đảng, quản lý xã hội, phát triển kinh tế. Qua đó, tăng cường công tác lý luận, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của mỗi Đảng, củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. Tổng Bí thư mong rằng, trong thời gian tới Hội đồng Lý luận T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, các chuyên đề và đề tài nghiên cứu mà hai bên quan tâm và chuẩn bị tốt cho các cuộc hội thảo lý luận về sau.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhờ Đoàn chuyển lời thăm hỏi tới đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào và các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Đảng và Nhà nước Lào.

* Ngày 11-1, Hội thảo lý luận lần thứ nhất với chủ đề “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn chủ yếu trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở Việt Nam và Lào” giữa Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhằm triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn đổi mới giữa hai Đảng, hai nước, theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, đã họp phiên bế mạc.

Trong hai ngày Hội thảo, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Chương Xổm-bun-khẳn, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc gia Lào, làm Trưởng đoàn đã tiến hành thảo luận, chia sẻ một số vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trong quá trình đổi mới và phát triển của hai nước. Hai đoàn đại biểu nhất trí đánh giá rằng, sau hơn 25 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong quá trình xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Lào cũng đã giành được những thắng lợi to lớn, toàn diện trong sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, khẳng định đường lối đổi mới là đúng đắn, sáng tạo, cần tiếp tục tiến hành một cách tích cực hơn nữa. Để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới trong thời gian tới, cần phải giải quyết nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn mà trong đó, việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là nhân tố quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam; việc củng cố quyền lực Nhà nước vững mạnh và trong sạch theo hướng “xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân” sẽ bảo đảm mọi thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước theo đường lối đổi mới có nguyên tắc của Đảng ở Lào.

Tại hội thảo, hai đoàn đại biểu đã trao đổi ý kiến sâu rộng về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước; đi sâu phân tích những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình đổi mới, qua đó làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận mà thực tiễn ở hai nước đang đặt ra, nhất là về: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các yếu tố bảo đảm sự thành công của đổi mới kinh tế, những thành tựu về đổi mới xã hội, văn hóa, giáo dục,… Đồng thời, các tham luận tại Hội thảo cũng chỉ rõ, cần tiếp tục tăng cường nhiệm vụ then chốt là công tác xây dựng Đảng, công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Đinh Thế Huynh và đồng chí Chương Xổm-bun-khẳn đánh giá cao kết quả của cuộc Hội thảo lý luận lần đầu giữa hai Đảng, nhấn mạnh việc trao đổi lý luận giữa hai Đảng là rất cần thiết và bổ ích, nhằm góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của mỗi Đảng; công tác lý luận có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xác định đường lối, phương hướng hoạt động và sự phát triển của mỗi Đảng trong giai đoạn mới; khẳng định, Hội thảo là hoạt động bổ ích, thiết thực cần tiếp tục được duy trì. Thông qua kết quả tổ chức Hội thảo lần này, hai bên cần phối hợp chặt chẽ nhằm chuẩn bị kỹ nội dung, cải tiến hình thức, bảo đảm cho Hội thảo những lần sau có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Cũng tại Hà Nội, trong ngày 11-1 đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và chiêu đãi chào mừng thành công của Hội thảo. Tiếp tục chương trình làm việc ở Việt Nam, Đoàn sẽ đến thăm Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và thăm một số khu công nghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh.

Theo Nhandan