Thứ tư,  08/02/2023

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 13-1, tại TP Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến thăm, làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.Năm 2012, dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng vùng Tây Nam Bộ tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10%, sản lượng lúa đạt 24 triệu tấn, tăng hai triệu tấn so với năm 2011. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xóa đói, giảm nghèo... có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của vùng phát triển thiếu bền vững. Các mặt hàng nông sản, thủy sản khó tiêu thụ, sức cạnh tranh thấp. Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn do khó tiếp cận vốn, chi phí đầu vào tăng, hàng tồn kho nhiều, nguy cơ phá sản cao.Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của các tỉnh, thành phố trong vùng, của...
Ngày 13-1, tại TP Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến thăm, làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Năm 2012, dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng vùng Tây Nam Bộ tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10%, sản lượng lúa đạt 24 triệu tấn, tăng hai triệu tấn so với năm 2011. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xóa đói, giảm nghèo… có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, kinh tế – xã hội của vùng phát triển thiếu bền vững. Các mặt hàng nông sản, thủy sản khó tiêu thụ, sức cạnh tranh thấp. Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn do khó tiếp cận vốn, chi phí đầu vào tăng, hàng tồn kho nhiều, nguy cơ phá sản cao.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của các tỉnh, thành phố trong vùng, của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng trong vùng. Phó Thủ tướng gợi ý và nêu lên kinh nghiệm hoạt động của các ban chỉ đạo cần đi vào từng chuyên đề cụ thể để giải quyết triệt để những hạn chế; quan tâm đề xuất, xây dựng chính sách phù hợp với điều kiện vùng nhất là chính sách về giao thông thủy lợi, nhà ở; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển kinh tế – xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh để giữ gìn tốt an ninh – trật tự, tích cực phòng, chống tội phạm…

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và cắt băng khánh thành Đền thờ Hải Thượng Lãn Ông ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Theo Nhandan