Thứ hai,  05/06/2023

Cựu chiến binh tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

LSO-Thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, các cấp hội và toàn thể cán bộ hội viên cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn cụ thể và thực hiện toàn diện các phong trào thi đua. Qua đó nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh địa phương. Đại diện hội CCB tỉnh, huyện, thành phố, các cơ quan tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2013Trong năm 2012, đi đôi với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các cấp hội CCB đã phát động phong trào thi đua yêu nước, vận động cán bộ, hội viên thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu CCB các cấp, nhiệm kỳ 2012-2017. Các cấp hội thường xuyên bám sát nghị quyết của Đảng các cấp và hội cấp trên để triển khai công tác giáo dục chính trị tư...

LSO-Thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, các cấp hội và toàn thể cán bộ hội viên cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn cụ thể và thực hiện toàn diện các phong trào thi đua. Qua đó nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh địa phương.
Đại diện hội CCB tỉnh, huyện, thành phố, các cơ quan
tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2013
Trong năm 2012, đi đôi với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các cấp hội CCB đã phát động phong trào thi đua yêu nước, vận động cán bộ, hội viên thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu CCB các cấp, nhiệm kỳ 2012-2017. Các cấp hội thường xuyên bám sát nghị quyết của Đảng các cấp và hội cấp trên để triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, động viên hội viên thường xuyên đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng trong việc tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền. Đặc biệt trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, hội viên đã có ý thức, trách nhiệm đối với Đảng, gương mẫu trong mọi hoạt động, công tác và thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với quần chúng nhân dân. Từ các phong trào thi đua, đã khơi dậy ý chí vượt khó vươn lên trong cán bộ hội viên, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, làm giàu chính đáng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Năm qua, phong trào xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế đã được hội đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo như điều tra, khảo sát các hộ gia đình hội viên nghèo đói, phát động học tập tham quan các mô hình kinh tế của hội viên, giúp nhau về vốn, con giống, kinh nghiệm sản xuất… Đến nay, các tổ chức hội đã có tổng số vốn huy động trên 175 tỷ đồng, duy trì khai thác và phát triển ổn định 742 mô hình kinh tế, tạo việc làm cho hơn 2.670 lao động địa phương. Từ hiệu quả phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, việc xóa đói, giảm nghèo trong các cấp hội được thực hiện tốt hơn. Năm 2012 toàn hội xóa được 774 hộ nghèo (tỷ lệ 2,44%). Cũng từ phong trào này, hội viên đã phát huy tính tự lực tự cường, sáng tạo trong lao động sản xuất. Tại các cơ sở đều xuất hiện những tấm gương vượt khó, dám nghĩ dám làm, vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt còn có hội viên chủ động xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, điển hình như ông Vũ Văn Quế, thôn Bản Phân, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia. Và nhiều tấm gương CCB làm kinh tế giỏi như: hội viên Nguyễn Thị Huệ (Hữu Lũng), Nông Văn Mậu (Tràng Định)… Bên cạnh đó, hội viên còn tích cực đóng góp hơn 900 ngày công và tiền của, nguyên vật liệu được hơn 80 triệu đồng xóa 6 nhà dột nát. Ngoài ra, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được nghiêm túc thực hiện với 87,5% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Nhìn chung, các phong trào thi đua của CCB trên địa bàn đã góp phần tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, tham gia tích cực và có hiệu quả vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương.
Tham quan mô hình kinh tế của ông Vi Văn Quang (hội viên CCB phường Chi Lăng)

Ông Tống Quốc Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội CCB tỉnh cho biết: vừa qua, Hội CCB tỉnh đã xây dựng, thảo luận thống nhất kế hoạch, nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở đó chỉ đạo các hội cơ sở, chi hội xây dựng chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với đặc thù từng đơn vị, địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong mọi hoạt động xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Ngọc Hiếu