Thứ hai,  05/06/2023

Tổng kết cụm thi đua các huyện và thành phố

Sau khi thảo luận, hội nghị đã thống nhất suy tôn huyện Bắc Sơn đứng thứ nhất cụm, thứ nhì huyện Hữu Lũng, ba là thành phố Lạng Sơn. Hội nghị cũng đã bầu huyện Hữu Lũng là trưởng cụm, huyện Bắc Sơn là phó cụm thi đua năm 2013 và ký giao ước thi đua năm 2013.

LSO-Ngày 18/1/2013, Cụm thi đua các huyện nội địa gồm: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013.
Năm 2012, phong trào thi đua yêu nước cụm các huyện, thành phố nội địa đã được cấp ủy, chính quyền các đơn vị trong cụm quan tâm chỉ đạo. Ngay từ đầu năm, các đơn vị đã chú trọng chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, gắn phong trào thi đua với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn, phát huy tích cực sự nỗ lực của từng cá nhân, tập thể đã góp phần quan trọng ổn định và phát triển KT-XH. Nhiều chỉ tiêu thi đua chủ yếu trong năm đạt khá và tăng so với cùng kỳ năm 2011, kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Sau khi thảo luận, hội nghị đã thống nhất suy tôn huyện Bắc Sơn đứng thứ nhất cụm, thứ nhì huyện Hữu Lũng, ba là thành phố Lạng Sơn. Hội nghị cũng đã bầu huyện Hữu Lũng là trưởng cụm, huyện Bắc Sơn là phó cụm thi đua năm 2013 và ký giao ước thi đua năm 2013.

Đức Anh