Thứ hai,  05/06/2023

Năm 2013: ngành tòa án nhân dân phấn đấu giải quyết án hình sự đạt từ 98% trở lên

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà ngành tòa án đã đạt được trong năm 2012. Đồng chí đề nghị, năm 2013, ngành tòa án tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp đảm bảo theo lộ trình của Trung ương; chủ động nghiên cứu, chuẩn bị từng bước thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực tỉnh Lạng Sơn theo sự chỉ đạo của Trung ương; Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 7/7/2007 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. Nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án, không để quá thời hạn, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; đảm bảo phán quyết của tòa án công tâm, thấu tình, đạt lý, đúng pháp luật…

LSO-Ngày 18/1/2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành tòa án năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sơn, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Năm 2012, toàn ngành tòa án cơ bản đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đề ra. Công tác xét xử án hình sự ở cả 2 cấp đều không có vụ nào bỏ lọt tội phạm. Toàn ngành tổ chức xét xử lưu động được 96 vụ án tại địa bàn xảy ra vụ án nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, góp phần phòng ngừa tội phạm. Trong giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh-thương mại đã quan tâm, chú tọng công tác hòa giải, đối thoại giữa các bên đương sự. Số lượng vụ án hòa giải thành là 490 vụ. Tỷ lệ án bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán thấp so với quy định. Công tác tổ chức cán bộ từng bước được kiện toàn, sắp xếp đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành…Năm 2013, ngành tòa án tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xét xử, phấn đấu giải quyết án hình sự đạt từ 98% trở lên, không có án oan, bỏ lọt tội phạm. Các loại án về dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh-thương mại, lao động phấn đấu tỷ lệ giải quyết đạt từ 90% trở lên, tích cực thực hiện công tác hòa giải trong giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, đối thoại trong giải quyết án hành chính…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà ngành tòa án đã đạt được trong năm 2012. Đồng chí đề nghị, năm 2013, ngành tòa án tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp đảm bảo theo lộ trình của Trung ương; chủ động nghiên cứu, chuẩn bị từng bước thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực tỉnh Lạng Sơn theo sự chỉ đạo của Trung ương; Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 7/7/2007 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. Nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án, không để quá thời hạn, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; đảm bảo phán quyết của tòa án công tâm, thấu tình, đạt lý, đúng pháp luật…
Minh Thảo