Thứ hai,  05/06/2023

Báo Lạng Sơn: Tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền và cộng tác viên năm 2012

Tại hội nghị, các cộng tác viên đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng cộng tác với Báo Lạng Sơn. Lãnh đạo Báo Lạng Sơn đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ cộng tác viên, và mong rằng thời gian tới, các cơ quan, ban, ngành và cộng tác viên tiếp tục phối hợp, nâng cao chất lượng tin, bài cộng tác để cùng Báo Lạng Sơn phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

LSO-Ngày 18/1/2013, Báo Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Tham dự hội nghị có hơn 60 cộng tác viên đại diện cho gần 100 cộng tác viên ở trong và ngoài tỉnh.
Đông đảo cộng tác viên đến dự hội nghị
Trong năm 2012, Báo Lạng Sơn đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao trong từng thời gian, thời điểm xuất bản 261 số với số lượng phát hành trên 1,6 triệu bản. Nội dung tuyên truyền trên các ấn phẩm của tòa soạn (báo in và báo mạng điện tử) đã đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước; khơi dậy, khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương; động viên khích lệ, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội… Những kết quả đạt được đó có sự đóng góp không nhỏ của gần 100 cộng tác viên ở trên khắp các huyện, thành phố, cơ sở và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Nhằm nâng cao hiệu quả cộng tác, Báo Lạng Sơn đã phối hợp mở 3 lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài cho cộng tác viên với hơn 105 lượt người tham gia. Kết quả, trong số 2.400 tin bài và 300 ảnh được gửi đến tòa soạn đã có hơn 1.650 tin, bài và 250 ảnh của cộng tác viên đã được đăng tải (chiếm 30% tổng số tin, bài được đăng tải trên báo). Những tin, bài phản ánh của cộng tác viên đã góp phần làm cho nội dung các ấn phẩm thêm phong phú, sát thực với đời sống xã hội. Trong đó có nhiều bài viết hay, chất lượng, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.
Cộng tác viên đọc Báo Lạng Sơn số Tết Dương lịch 2013
Tại hội nghị, các cộng tác viên đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng cộng tác với Báo Lạng Sơn. Lãnh đạo Báo Lạng Sơn đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ cộng tác viên, và mong rằng thời gian tới, các cơ quan, ban, ngành và cộng tác viên tiếp tục phối hợp, nâng cao chất lượng tin, bài cộng tác để cùng Báo Lạng Sơn phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngọc Hiếu