Thứ sáu,  02/06/2023

Tăng cường thông tin tới vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo PhửNgày 18/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành một số ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2013 theo Quyết định 2472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với 19 cơ quan báo chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương. Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử đã biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan báo chí tham gia Quyết định 2472 về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng chí nhấn mạnh: việc cung cấp báo và tạp chí theo quyết định của Chính phủ có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hiệu quả và kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chính sách dân tộc và công tác dân...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử

Ngày 18/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành một số ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2013 theo Quyết định 2472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với 19 cơ quan báo chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử đã biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan báo chí tham gia Quyết định 2472 về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Đồng chí nhấn mạnh: việc cung cấp báo và tạp chí theo quyết định của Chính phủ có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hiệu quả và kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chính sách dân tộc và công tác dân tộc nói chung, hoạt động của UBDT và ngành dân tộc nói riêng tới đông đảo đồng bào. Bộ trưởng cũng đề nghị các báo, tạp chí tham gia thực hiện quyết định này cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau, thực hiện đúng quy định của Chính phủ trong việc xuất bản và phát hành các ấn phẩm.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan báo chí cần thường xuyên cải tiến nội dung và hình thức các ấn phẩm để đáp ứng nhu cầu của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn được cung cấp đầy đủ và kịp thời những thông tin về mọi mặt ở trong và ngoài nước. Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí có những chuyên trang, chuyên mục mục hướng dẫn bà con phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, hướng dẫn thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh – quốc phòng, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Cũng trong lễ ký, đại diện các báo, tạp chí đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các cơ quan báo chí tham gia thực hiện Quyết định 2472, coi đây là cơ hội để các báo, tạp chí thể hiện vai trò truyền thông của mình, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng đề nghị UBDT tham mưu cho Chính phủ nâng số lượng phát hành và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách thông tin tuyên truyền này trong thời gian tới.

Theo Dangcongsan.vn