Thứ tư,  08/02/2023

Đoàn Khối CCQ tỉnh triển khai chương trình công tác năm 2013

Với những kết quả đó, năm 2012, tập thể Đoàn Khối CCQ tỉnh đã được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen; Tỉnh đoàn Lạng Sơn đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 3 cá nhân trực thuộc Đoàn Khối có nhiều thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2012. Nhân dịp này, Đoàn Khối CCQ tỉnh đã tặng Giấy khen cho 23 tập thể và 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2012.

LSO-Ngày 18/1/2013, Đoàn khối CCQ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2012, triển khai chương trình công tác năm 2013. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh; lãnh đạo Tỉnh đoàn; cán bộ đoàn thuộc 59 cơ sở đoàn trực thuộc.
Năm 2012, Đoàn khối CCQ tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện tốt chương trình công tác với chủ đề “Mừng Đại hội Đoàn”. Các phong trào thi đua của đoàn được chỉ đạo đồng bộ và cụ thể hoá bằng các hoạt động trong “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch tình nguyện hè”…Công tác tuyên truyền giáo dục được quan tâm thực hiện, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên thanh niên. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được duy trì, đặc biệt là các hoạt động vì an sinh xã hội được các cơ sở đoàn và ĐVTN nhiệt tình hưởng ứng. Kết quả, năm 2012, toàn đoàn đã đảm nhận 119 công trình, phần việc thanh niên trị giá trên 260 triệu đồng; vận động đoàn viên thanh niên hiến được 174 đơn vị máu; tổ chức thăm, tặng 254 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức 340 hoạt động vệ sinh môi trường… Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức, kết nạp được 510 đoàn viên mới; 108 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Kết quả phân loại đoàn viên năm 2012, toàn đoàn có 3.700 đoàn viên xuất sắc, chiếm 89,9%; 341 đoàn viên khá, chiếm 8,2%; 20 đoàn viên trung bình, chiếm 0,9%, 92 đoàn viên không phân loại. Đối với phân loại cơ sở đoàn, có 58/59 cơ sở vững mạnh, đạt 98,3%, đạt chỉ tiêu năm 2012 đề ra; 1 cơ sở khá, chiếm 1,7%.
Thực hiện nhiệm vụ năm 2013 với chủ đề “nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn”, Đoàn Khối CCQ tỉnh cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng các công trình, phần việc thanh niên hướng về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện Đề án truyền thông và hỗ trợ nhân dân di dời và xây dựng chuồng trại đảm bảo hợp vệ sinh theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Đại diện Đoàn khối tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân điển hình
Với những kết quả đó, năm 2012, tập thể Đoàn Khối CCQ tỉnh đã được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen; Tỉnh đoàn Lạng Sơn đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 3 cá nhân trực thuộc Đoàn Khối có nhiều thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2012. Nhân dịp này, Đoàn Khối CCQ tỉnh đã tặng Giấy khen cho 23 tập thể và 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2012.

Thái Dương