Thứ hai,  28/11/2022

Tổ chức lấy ý kiến cán bộ Ðoàn, đoàn viên, thanh niên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa triển khai trong các cấp bộ đoàn cả nước Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.Theo đó, các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội, qua các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm... Nội dung tập trung lấy ý kiến là toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bao gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp. Trong đó tập trung góp ý sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội và những vấn đề...

Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa triển khai trong các cấp bộ đoàn cả nước Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Theo đó, các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội, qua các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm… Nội dung tập trung lấy ý kiến là toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bao gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp. Trong đó tập trung góp ý sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội và những vấn đề đoàn viên, hội viên quan tâm.
Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên ở trong và ngoài nước tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Việc lấy ý kiến phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm. Ý kiến đóng góp của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác, gửi về Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đúng tiến độ thời gian. Bảo đảm sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp bộ Đoàn dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng; đề cao trách nhiệm của Ban thường vụ các cấp bộ Đoàn, Thường trực Hội LHTN Việt Nam các cấp trong việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các đơn vị báo chí, Website của Đoàn mở chuyên trang, chuyên mục, các diễn đàn, hộp thư góp ý trên báo giấy và báo điện tử, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để bạn đọc gửi ý kiến đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
Các cấp bộ Đoàn, Hội có hình thức khuyến khích cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên ngoài việc đóng góp ý kiến tại tổ chức nơi mình sinh hoạt, có thể đóng góp qua hệ thống báo chí của Đoàn, cũng như tích cực tham gia đóng góp ý kiến của cá nhân trực tiếp tại Trang thông tin điện tử của Quốc hội http://duthaoonline.quochoi.vn.
* Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X gắn với triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của các cấp bộ Đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017. Theo đó, trong thời gian tới, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ tổ chức Hội nghị báo cáo viên toàn quốc về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, với sự tham gia của các cán bộ đoàn chủ chốt trong cả nước (ưu tiên những người không tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc). Tại đây, các đại biểu được học tập, quán triệt, thảo luận và thống nhất nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Đồng thời, nghe phổ biến nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; lấy ý kiến đóng góp của cán bộ chủ chốt cơ quan T.Ư Đoàn tại Hội nghị báo cáo viên toàn quốc về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Theo Nhandan