Thứ ba,  06/06/2023

Ngành Tài nguyên và Môi trường họp trực tuyến triển khai kế hoạch năm 2013

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đánh giá cao, biểu dương những kết quả mà ngành TN&MT đạt được trong năm qua. Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng nêu một số hạn chế và đề nghị ngành cần quan tâm giải quyết trong thời gian tới, đó là: tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về ngành; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ; có kế hoạch phát triển bền vững tài nguyên nước, triển khai bài bản việc quy hoạch các lưu vực sông; tăng cường thanh-kiểm tra, xử phạt vi phạm ở lĩnh vực khoáng sản; xây dựng giải pháp chi tiết cho việc ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về TN&MT… Từ đó, nâng cao giá trị đóng góp của ngành TN&MT tham gia thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

LSO-Sáng 22/1/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch công tác năm 2013, sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ. Về phía điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và một số sở, ngành liên quan.
Năm 2012, vượt qua những khó khăn thách thức, ngành TN&MT đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các tỉnh, thành phố cơ bản đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai đạt kết quả cao. Ngành đã tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản. Lĩnh vực môi trường được chú trọng, các địa phương đã ưu tiên khắc phục ô nhiễm, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg… Việc thực hiện Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ “về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai” đã được triển khai ở tất cả các địa phương trong cả nước. Đối với Lạng Sơn, qua một năm thực hiện chỉ thị, bước đầu đã thực hiện rà soát, thống kê các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu; tập trung chỉ đạo ưu tiên các nguồn lực cho việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với các loại đất; tuyên truyền, vận động để người sử dụng đất biết được ý nghĩa và quyền lợi khi được cấp giấy CNQSDĐ.
Tại hội nghị, các đại biểu ở các điểm cầu đã tham gia ý kiến thảo luận, làm rõ hơn những kết quả, nêu hạn chế, khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành. Trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại của năm trước, năm 2013, ngành TN&MT thống nhất triển khai thực hiện kế hoạch tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng tâm bao quát trên 7 lĩnh vực quản lý chuyên ngành.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đánh giá cao, biểu dương những kết quả mà ngành TN&MT đạt được trong năm qua. Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng nêu một số hạn chế và đề nghị ngành cần quan tâm giải quyết trong thời gian tới, đó là: tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về ngành; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ; có kế hoạch phát triển bền vững tài nguyên nước, triển khai bài bản việc quy hoạch các lưu vực sông; tăng cường thanh-kiểm tra, xử phạt vi phạm ở lĩnh vực khoáng sản; xây dựng giải pháp chi tiết cho việc ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về TN&MT… Từ đó, nâng cao giá trị đóng góp của ngành TN&MT tham gia thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Hồ Xuân Hương