Thứ ba,  06/06/2023

Nâng cao hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân trong giai đoạn mới

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: AN CÔNG Với chức năng phục vụ công tác chiến đấu, 65 năm qua (25-1-1948 - 25-1-2013), lực lượng hậu cần, kỹ thuật là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Trong mỗi chiến công của lực lượng CAND bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đều có những đóng góp thầm lặng của lực lượng hậu cần, kỹ thuật CAND.Ngay sau khi thành lập và trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, lực lượng hậu cần, kỹ thuật CAND đã làm tốt mọi công tác, nhiệm vụ được giao, góp phần vào những chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng hậu cần, kỹ thuật đã làm tốt việc tiếp quản cơ sở vật chất, vũ khí để phục vụ chiến đấu cho lực lượng CAND. Vượt lên mọi khó khăn, thiếu thốn ban...

Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: AN CÔNG
Với chức năng phục vụ công tác chiến đấu, 65 năm qua (25-1-1948 – 25-1-2013), lực lượng hậu cần, kỹ thuật là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Trong mỗi chiến công của lực lượng CAND bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đều có những đóng góp thầm lặng của lực lượng hậu cần, kỹ thuật CAND.
Ngay sau khi thành lập và trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, lực lượng hậu cần, kỹ thuật CAND đã làm tốt mọi công tác, nhiệm vụ được giao, góp phần vào những chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng hậu cần, kỹ thuật đã làm tốt việc tiếp quản cơ sở vật chất, vũ khí để phục vụ chiến đấu cho lực lượng CAND. Vượt lên mọi khó khăn, thiếu thốn ban đầu cán bộ, chiến sĩ (CBCS) làm công tác hậu cần, kỹ thuật đã chủ động sáng tạo, nghiên cứu chế tạo ra các loại vũ khí, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác chiến đấu của toàn ngành công an, góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng, ngăn chặn âm mưu khiêu khích, lật đổ chính quyền cách mạng của “thù trong, giặc ngoài”, bảo vệ vững chắc thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ miền bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền nam thống nhất đất nước, là giai đoạn phát triển mạnh mẽ cả về tổ chức, lực lượng, chất lượng đội ngũ, cán bộ hậu cần, kỹ thuật CAND. Tiêu biểu là Hội nghị công tác hậu cần lần thứ nhất tổ chức tháng 8-1967. Đây là một mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự chuyển biến to lớn về nhận thức, vai trò, vị trí công tác hậu cần, kỹ thuật trong toàn bộ công tác của lực lượng công an, xác định nhiệm vụ cơ bản của công tác hậu cần, kỹ thuật và bàn phương pháp, biện pháp quản lý tài sản toàn ngành CAND theo đúng quy định của Nhà nước. Với phương pháp quản lý đúng, kỷ luật cao, hệ thống hậu cần, kỹ thuật CAND được hoàn thiện từ trung ương tới địa phương, góp phần to lớn vào những thành tích của lực lượng CAND, đóng góp cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Trong công cuộc đổi mới, lực lượng hậu cần, kỹ thuật đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho toàn bộ lực lượng CAND, đổi mới tư duy, quan điểm, biện pháp công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng ngành công an đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, khủng bố hoặc việc thành lập tổ chức chính trị đối lập trong nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Đặc biệt, trong điều kiện đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, công tác hậu cần, kỹ thuật CAND đòi hỏi đội ngũ CBCS phải học hỏi, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiện toàn kiến thức cả về bề rộng và chiều sâu, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng công an trong thời kỳ mới.
Trên cơ sở đó, ngày 11-12-2009, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật CAND chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật. Hiện nay toàn Tổng cục có 31 đơn vị trực thuộc trong đó có 11 Cục, bốn bệnh viện, hai viện nghiên cứu, sáu doanh nghiệp, bốn phòng trực thuộc, bốn ban quản lý dự án, góp phần nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và chất lượng đối với công tác hậu cần, kỹ thuật.
Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng hậu cần, kỹ thuật đã khẳng định vai trò, vị trí công tác đặc biệt trong ngành công an, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong từng giai đoạn lịch sử. Có thể thấy, công tác hậu cần, kỹ thuật CAND là một yếu tố không thể thiếu và luôn hiện diện trong tất cả mọi hoạt động của lực lượng công an, cũng như trong đời sống công tác, chiến đấu hằng ngày của cán bộ chiến sĩ công an. Mỗi chiến công của lực lượng công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, không thể không nhắc tới đóng góp quan trọng của công tác hậu cần, kỹ thuật. Trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước, công tác hậu cần, kỹ thuật CAND đã và đang có vị trí hết sức quan trọng trong việc xây dựng lực lượng công an tiến lên chính quy, tinh nhuệ và hiện đại hóa.
65 năm qua, lực lượng hậu cần, kỹ thuật CAND đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: ba Huân chương Hồ Chí Minh, một Huân chương Quân công hạng nhất, 14 Huân chương Quân công hạng nhì và hạng ba, nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc các hạng, Bằng khen của Chính phủ, Bộ và UBND các cấp; bốn đơn vị và hai cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Trong tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đặt ra hết sức nặng nề; đòi hỏi lực lượng CAND, trong đó có công tác hậu cần, kỹ thuật phải không ngừng đổi mới về nhận thức, tư duy nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác, nắm và dự báo tình hình, nhất là công tác dự báo chiến lược; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phát huy mọi tiềm lực, khả năng và sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó, không thể không kể đến những nỗ lực, phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ chiến sĩ hậu cần, kỹ thuật CAND.
Tự hào với truyền thống 65 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, tiếp nối những thành tích đã đạt được trong suốt những chặng đường lịch sử đã qua, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng hậu cần, kỹ thuật tiếp tục phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho lực lượng công an nói chung và lực lượng hậu cần, kỹ thuật CAND nói riêng.
Thượng tướng ĐẶNG VĂN HIẾU Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an

Theo Nhandan