Thứ tư,  08/02/2023

Bộ Y tế tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013

LSO-Ngày 24/1/2013, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc.Báo cáo công tác năm 2012 của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trình bày đã nêu lên 10 thành tựu nổi bật; ngành đã hoàn thành 4/4 chỉ tiêu Quốc hội giao, 17/18 chỉ tiêu Chính phủ giao, hoàn thành 5 mục tiêu Thiên niên kỷ do Liên hợp quốc đề ra. Tuy nhiên cũng còn 9 mặt hạn chế yếu kém mà điển hình là vẫn tồn tại sự quá tải tại các bệnh viện công; công tác quản lý hành nghề y- dược tư nhân; sự chênh lệch chỉ số giới tính khi sinh...Trong năm 2013, Bộ Y tế đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt...

LSO-Ngày 24/1/2013, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc.
Báo cáo công tác năm 2012 của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trình bày đã nêu lên 10 thành tựu nổi bật; ngành đã hoàn thành 4/4 chỉ tiêu Quốc hội giao, 17/18 chỉ tiêu Chính phủ giao, hoàn thành 5 mục tiêu Thiên niên kỷ do Liên hợp quốc đề ra. Tuy nhiên cũng còn 9 mặt hạn chế yếu kém mà điển hình là vẫn tồn tại sự quá tải tại các bệnh viện công; công tác quản lý hành nghề y- dược tư nhân; sự chênh lệch chỉ số giới tính khi sinh…Trong năm 2013, Bộ Y tế đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt tất cả 20/20 chỉ tiêu Chính phủ giao.

Sau khi nghe tham luận của các địa phương, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những thành tích mà ngành y tế đạt được trong năm 2012; nhấn mạnh: trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế xã hội trong năm 2012, ngành y tế vẫn đạt được những thành tựu có ý nghĩa; đó là nỗ lực to lớn của toàn ngành và là sự cố gắng của các địa phương. Thủ tướng đồng ý với nhiệm vụ và giải pháp ngành đề ra cho năm 2013 đồng thời lưu ý, cần quán triệt sâu hơn quan điểm của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; quan tâm hơn đến y tế dự phòng; triển khai nhanh việc thực hiện BHYT toàn dân; kiểm tra rà soát, triển khai cơ chế tài chính của bệnh viện công; có cơ chế để huy động nguồn lực xã hội trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với tinh thần năng động, vượt khó của ngành y tế, với hiệu quả của sự đầu tư nâng cấp bệnh viện các tuyến trong những năm qua, Thủ tướng tin tưởng rằng ngành y tế sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013, tạo đà cho sự bứt phá của những năm sau.

MH