Thứ sáu,  09/12/2022

Thông báo kết quả dự án chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư tại khối 2, phường Vĩnh Trại

Qua thảo luận, nghe ý kiến của các hộ dân, lãnh đạo UBND thành phố đã tiếp thu, hứa sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành chức năng giải quyết những vướng mắc của bà con nhân dân một cách thỏa đáng. Đồng thời nêu rõ sự cần thiết của việc cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng của khối 2, phường Vĩnh Trại nói riêng và thành phố Lạng Sơn nói chung để dự án được nhanh chóng hoàn thiện góp phần vào chỉnh trang đô thị, quy hoạch khu dân cư một cách khoa học.

LSO-Ngày 24/1/2013, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị thông báo kết quả dự án chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư tại khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND; một số sở, ngành chức năng của tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố cùng đại diện 54 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Ý kiến kiến nghị của người dân khối 2
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn thông báo kết quả thực hiện dự án. Thông báo đã nêu lên những căn cứ thực hiện đầu tư dự án cũng như tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng thông báo việc thực hiện Kết luận số 04/KL-UBND ngày 04/8/2012 và Thông báo số 156/TB-UBND ngày 28/11/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Thông báo làm rõ một số ý kiến của nhân dân xoay quanh một số vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng…Sau khi nghe thông báo, đã có 18 ý kiến chính thức và 5 ý kiến bổ sung của các hộ dân trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dự án. Các ý kiến tập trung xoay quanh những thắc mắc về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cũng như việc giải quyết khiếu nại của một số hộ dân. Đa số ý kiến đều mong muốn dự án được giải quyết nhanh chóng để người dân có chỗ ở, ổn định cuộc sống.
Qua thảo luận, nghe ý kiến của các hộ dân, lãnh đạo UBND thành phố đã tiếp thu, hứa sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành chức năng giải quyết những vướng mắc của bà con nhân dân một cách thỏa đáng. Đồng thời nêu rõ sự cần thiết của việc cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng của khối 2, phường Vĩnh Trại nói riêng và thành phố Lạng Sơn nói chung để dự án được nhanh chóng hoàn thiện góp phần vào chỉnh trang đô thị, quy hoạch khu dân cư một cách khoa học.

Mai Hoa – Đình Quyết