Thứ hai,  28/11/2022

Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai công tác năm 2013

Nhân dịp này, tập thể Ban Dân vận Tỉnh ủy đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng tặng giấy khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2013.

LSO-Ngày 25/1/2013, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Dự hội nghị có đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện ủy, thành ủy.
Đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Dân vận Tỉnh ủy
Trong năm 2012, công tác dân vận tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thực hiện. Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác dân vận được thực hiện hiệu quả. Công tác dân vận đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh. Mặt trận Tổ quốc các cấp và tổ chức thành viên tiếp tục hướng về cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước được trên 35.000 cuộc, với hơn 962.800 lượt người tham dự.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung công tác dân vận cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng cho công tác dân vận, còn xem nhẹ công tác vận động quần chúng, chậm đổi mới nội dung, công tác tham mưu, kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện nghị quyết về công tác vận động quần chúng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở một số nơi chưa cao…
Nhân dịp này, tập thể Ban Dân vận Tỉnh ủy đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng tặng giấy khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2013.

Đình Quang