Thứ hai,  20/03/2023

Thực hiện công tác tuyên truyền về thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Chiều 24-1, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Ninh, Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Bộ Công an chủ trì Hội nghị Triển khai Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT/BCA-BND giữa Bộ Công an và Báo Nhân Dân, thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên Báo Nhân Dân giai đoạn 2012-2017. Theo đó, Tổng cục VIII sẽ cung cấp thông tin về những kết quả thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực công tác thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, quản lý giáo dục, cải tạo phạm nhân, công tác đặc xá, tha tù trước thời hạn cho phạm nhân; phản ánh cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tập thể, gương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc... Báo Nhân Dân sẽ đưa tin, viết bài theo các chủ đề trên theo Nghị quyết đã ký...

Chiều 24-1, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Ninh, Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Bộ Công an chủ trì Hội nghị Triển khai Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT/BCA-BND giữa Bộ Công an và Báo Nhân Dân, thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên Báo Nhân Dân giai đoạn 2012-2017.
Theo đó, Tổng cục VIII sẽ cung cấp thông tin về những kết quả thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực công tác thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, quản lý giáo dục, cải tạo phạm nhân, công tác đặc xá, tha tù trước thời hạn cho phạm nhân; phản ánh cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tập thể, gương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc… Báo Nhân Dân sẽ đưa tin, viết bài theo các chủ đề trên theo Nghị quyết đã ký kết.

Theo Nhandan