Thứ sáu,  12/08/2022
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 (kỳ I):

Tập trung thảo luận về xây dựng, quy hoạch và quản lý cơ sở hạ tầng

LSO - Trong 2 ngày, 9 và 10/5/2013, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 (kỳ I). Phiên họp lần này, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến cho 12 dự thảo. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

LSO – Trong 2 ngày, 9 và 10/5/2013, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 (kỳ I). Phiên họp lần này, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến cho 12 dự thảo. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

             
                    Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Trong ngày 9/5, các ngành liên quan đã trình một số dự thảo theo chương trình kế hoạch kỳ họp.

Sau khi các đơn vị được giao soạn thảo thông qua các dự thảo, hội nghị tham gia ý kiến, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận đối với từng vấn đề như sau: Về Dự thảo Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát và soạn thảo lại theo hướng bám sát Thông tư 20/2010/TT–BTP của Bộ Tư pháp và Nghị định số 40/2010/NĐ–CP ngày 20/4/2010 của Chính phủ. Đối với Dự thảo Đề án hợp tác giữa các bản làng biên giới Việt – Trung, giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên để xây dựng kế hoạch, lựa chọn một điểm để làm thí điểm. Không xây dựng đề án. Dự thảo Quy định về sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ, đây là quy định xuất phát từ tình hình thực tiễn quản lý đô thị, Sở Giao thông vận tải cần quy định rõ phạm vi sử dụng vỉa hè cho người đi bộ, thời gian và mức thu phí đối với đám cưới có sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường làm nơi tổ chức; bổ sung thêm quy định về nơi dừng đỗ trên đường cho các phương tiện, xe đổ bê tông tươi…

               
Đối với Dự thảo Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Giao thông vận tải cần nghiên cứu, soạn thảo lại, làm rõ các nội dung trong dự thảo. Với dự thảo thành lập Ban Quản lý phát triển khu đô thị, giao Sở Xây dựng nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập khu vực phát triển đô thị Lạng Sơn trước khi thành lập Ban quản lý dự án. Cũng tại phiên họp, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh dự thảo quy định về thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng chỉ cấp phép xây dựng trên một số trục đường nhất định, bám sát Nghị định 64 của Chính phủ để chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu. Còn đối với Dự thảo Quy định về việc sử dụng, quản lý hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh, đồng chí yêu cầu Sở Ngoại vụ điều chỉnh lại câu, từ, bám sát Quyết định số 58 của Thủ tướng Chính phủ.

          
Ngày 10/5, UBND tỉnh sẽ tiếp tục thảo luận nội dung các dự thảo còn lại.

Tin ảnh: Hoàng Vương