Thứ sáu,  19/08/2022

MTTQ xã Quang Lang tập hợp, phát huy sức mạnh của nhân dân

LSO- Những năm gần đây, MTTQ xã Quang Lang, huyện Chi Lăng luôn chủ động phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân để tạo nên sức mạnh thực hiện các phong trào thi đua. Nhất là từ khi xã được chọn là một trong 4 xã điểm của huyện triển khai các nội dung xây dựng nông thôn mới thì các phong trào ngày càng được cụ thể hóa, thiết thực và đi vào đời sống. Từ đó nhận được sự đồng thuận và tham gia ngày càng đông đảo của quần chúng nhân dân, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giảm tỷ lệ nghèo của xã xuống mức thấp trong huyện.  

LSO- Những năm gần đây, MTTQ xã Quang Lang, huyện Chi Lăng luôn chủ động phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân để tạo nên sức mạnh thực hiện các phong trào thi đua. Nhất là từ khi xã được chọn là một trong 4 xã điểm của huyện triển khai các nội dung xây dựng nông thôn mới thì các phong trào ngày càng được cụ thể hóa, thiết thực và đi vào đời sống. Từ đó nhận được sự đồng thuận và tham gia ngày càng đông đảo của quần chúng nhân dân, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giảm tỷ lệ nghèo của xã xuống mức thấp trong huyện.

Có thể nói, MTTQ xã Quang Lang và Ban công tác mặt trận các thôn đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới hoạt động, xây dựng các phong trào thi đua phù hợp với thực tế địa phương. Đặc biệt, với vai trò là tổ chức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ xã đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. MTTQ xã chỉ đạo, hướng dẫn Ban Công tác mặt trận các thôn và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư. Ông Nông Văn Tiến, Chủ tịch MTTQ xã Quang Lang cho biết: Để tập hợp, đoàn kết nhân dân tạo sức mạnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trước tiên phải quan tâm, phát huy các nhân tố tích cực trong dân như người có uy tín, trưởng thôn, người tốt, mô hình hay…từ đó tuyên truyền, nhân rộng mới đem lại hiệu quả thiết thực. Các cán bộ, đảng viên sẽ là đầu tàu gương mẫu trong mọi hoạt động để dân thấy mà làm theo. Cách tập hợp truyền thống “đến từng nhà, vận động từng người” vẫn được xem là phương pháp gần gũi mà khá hiệu quả. Bên cạnh đó, trong các cuộc họp thôn, họp các thành viên của mặt trận, cuộc giao ban xã thì những nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đều được triển khai, lồng ghép để tạo thành mạng lưới tuyên truyền trên tinh thần hướng về cơ sở. Ngoài ra, các tổ chức thành viên mặt trận như đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân… không ngừng đẩy mạnh các hình thức tập hợp như thành lập câu lạc bộ, tổ chức các hội thi, phát động ủng hộ hội viên nghèo…nên đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền, vận động của mặt trận ngày càng hiệu quả.

Khung cảnh làng quê nông thôn ở xã Quang Lang, huyện Chi Lăng

Nhờ tích cực mở rộng và phát triển tổ chức hội, đến nay, số hội viên toàn xã có trên 2.890 người, trong đó hội viên phụ nữ đông nhất, trên 850 người. Từ đó, hoạt động tuyên truyền, vận động cũng sôi nổi hơn. Chỉ tính riêng khối mặt trận, từ năm 2012 đến nay, đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật cho 100% khối thôn với trên 13 cuộc cho trên 1.600 người tham gia; tổ chức hơn 27 cuộc tuyên truyền các chương trình mục tiêu quốc gia, nghị quyết liên tịch…cho trên 2.700 lượt người nghe. Đa số người dân khi được vận động đều ký cam kết thực hiện an toàn giao thông, 100% hộ dân ký cam kết không vi phạm các quy định về pháo và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Một trong những nội dung trọng tâm thể hiện vai trò quan trọng của việc tập hợp sức dân trên địa bàn xã là việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo cho chính người dân. MTTQ đóng vai trò là cầu nối chuyển tiền hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đến với người nghèo. Đặc biệt là sử dụng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của xã để hỗ trợ sửa nhà, thăm hỏi, tặng quà, nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của dân tộc; vận động các gia đình làm kinh tế giỏi truyền đạt kinh nghiệm cho các hộ có kinh tế khó khăn vươn lên thoát nghèo; vận động người dân giúp ngày công lao động để sửa nhà, làm mới nhà…

Hàng năm, xã xóa được từ 1-2% số hộ nghèo. Hiện nay, số hộ nghèo toàn xã là 41 hộ trên tổng số 1.677 hộ dân, chiếm 2,44% (giảm 4 hộ so với năm 2012). Đây là con số rất đáng mừng bởi nó thấp hơn nhiều so với tỷ lệ hộ nghèo của huyện và tỉnh. Hiện nay toàn xã chỉ còn khoảng 7 nhà dột nát, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, trong đó MTTQ xã là thành viên cố gắng xóa xong nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2013, cơ bản đạt tiêu chí về hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, theo ông Tiến, điều băn khoăn lớn của MTTQ xã là việc tái nghèo và khó duy trì tỷ lệ hộ thoát nghèo bền vững. Trong khi đó, nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của xã hằng năm chỉ thu được khoảng 5 triệu đồng, rất ít ỏi so với nhu cầu thực tế. Vì vậy, việc xóa nghèo phụ thuộc rất lớn vào ý thức vươn lên của người dân, sự vận động của các tổ chức đoàn thể và sự giúp đỡ của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm…

Bài, ảnh: HOÀI AN