Thứ tư,  28/09/2022

Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII): Góp phần nâng cao dân trí cho nhân dân

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng;

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; thời gian qua, nhiều cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh đã tổ chức thực hiện khá tốt việc đặt mua, đọc, học tập và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao dân trí cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành tham quan gian trưng bày báo tại Hội Báo xuân Xứ Lạng năm 2013

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 11- CT/TW, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ thị đến các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở. Trong kế hoạch công tác, hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đến các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân mua, đọc báo, tạp chí của Ðảng bằng nhiều hình thức như tuyên truyền tại các hội nghị, họp chi bộ, sinh hoạt khu phố… Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo bưu điện các huyện, thành phố thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo và các cấp ủy đảng, chính quyền nắm tình hình phát triển tổ chức cơ sở đảng, từ đó tư vấn cho khách hàng đặt mua báo, tạp chí của Ðảng, thường xuyên rà soát việc đặt mua báo, tạp chí hàng tháng, quý của các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân mua báo, tạp chí của Ðảng thông qua các hình thức chăm sóc khách hàng, trực tiếp vận động khách hàng đặt mua báo, tạp chí của Ðảng tại các quầy giao dịch, điểm bưu điện – văn hóa xã; gửi thông báo tới địa chỉ khách hàng trước kỳ hạn đặt mua; thông qua đội ngũ bưu tá và trực tiếp đến với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu… Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu bổ sung, bưu điện tiếp nhận một cách kịp thời, giúp khách hàng có báo trong thời gian sớm nhất. Bởi vậy, những năm qua, công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng nói chung và Báo Lạng Sơn nói riêng trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Cụ thể, số lượng phát hành báo, tạp chí của Ðảng trên địa bàn tỉnh đều tăng qua các năm: Báo Nhân Dân, năm 2006 phát hành 1.835.073 tờ, năm 2012 phát hành 2.267.834 tờ, quý I năm 2013 phát hành 553.863 tờ. Tạp chí Xây dựng Ðảng, năm 2006 phát hành 9.630 cuốn, năm 2012 phát hành 8.629 cuốn, quý I năm 2013 phát hành 2.252 cuốn. Báo Lạng Sơn, năm 2006 phát hành 639.468 tờ, năm 2012 phát hành 1.588.901 tờ, quý I năm 2013 phát hành 361.075 tờ.

Cùng với đó, việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Ðảng được các cấp ủy đảng quan tâm đổi mới theo hướng quản lý tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, nghiên cứu, học tập. Các cơ quan, trường học, các doanh nghiệp đều quản lý báo tại phòng đọc. Các xã, phường, thị trấn quản lý báo tại văn phòng Ðảng ủy, UBND xã, phường, thị trấn. Báo, tạp chí cấp cho các chi bộ và các thôn, bản, khối phố được lưu giữ và quản lý tại nhà văn hóa thôn hoặc tại nhà đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Hiện nay báo, tạp chí của Ðảng đã được phát hành đến hầu hết các xã, phường, thị trấn, các đảng bộ, chi bộ thôn, bản, khối phố và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh, phục vụ tích cực cho công tác tuyên truyền. Đội ngũ cán bộ làm công tác đảng các cấp coi đây là tài liệu quan trọng để trau dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ. Nhiều thông tin, kinh nghiệm hay trên báo cũng được các cơ sở học tập, vận dụng vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị mình. Thông qua hệ thống bưu điện từ tỉnh đến cơ sở, một lượng lớn thông tin trên báo và tạp chí của Đảng được phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

    Lãnh đạo Báo Nhân dân tặng bằng khen cho các tập thể

Trong thời gian tới, để việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tiếp tục được thực hiện nghiêm túc; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra chặt chẽ các cấp ủy đảng trong việc đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Ðảng và các ấn phẩm khác phục vụ công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức quán triệt, thực hiện tốt Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng”. Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ bạn đọc, bảo đảm tính thời sự của thông tin trên báo khi đến tay người đọc…

HỒ XUÂN HƯƠNG