Thứ tư,  17/08/2022

Tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, giải quyết nợ xấu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và dự toán thu NSNN. Một số giải pháp cụ thể là: hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trước ngày 30-6; tiếp tục giảm lãi suất cho vay, phấn đấu đạt tăng trưởng tín dụng ở mức 12% cả năm 2013; rà soát, điều chỉnh thuế; công khai thông tin về giá và Quỹ bình ổn giá xăng dầu; tăng cường chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; quản lý chặt chẽ chi NSNN…

Ðối với Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để tiếp tục giảm lãi suất cho vay; triển khai quyết liệt Ðề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu. Ðồng thời, Thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp đẩy mạnh triển khai các giải pháp giải quyết hàng tồn kho; mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; hỗ trợ đưa hàng hóa về khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là xuất khẩu dịch vụ và xuất khẩu tại chỗ.

Ðối với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu thực hiện kịp thời việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và khoản thu NSNN theo Nghị quyết số 02/NQ-CP bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch; tiếp tục điều hành giá xăng dầu, điện, than bán cho sản xuất điện theo cơ chế thị trường với lộ trình phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và nguồn thu NSNN; công khai thông tin về giá và Quỹ bình ổn giá xăng dầu; quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng, chống gian lận thương mại, chống buôn lậu, chống chuyển giá; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn đầu tư từ NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA; hạn chế tối đa việc ứng trước vốn đầu tư cho các dự án, kể cả vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ…

Theo Nhandan