Thứ năm,  08/12/2022

Hoàn thành tốt Ðại hội công đoàn các cơ sở, địa phương

Sáng 1-6, Hội nghị lần thứ 11, BCH Tổng Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) Việt Nam (khóa X) diễn ra tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Ðặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Tổng LÐLÐ Việt Nam.

Sáng 1-6, Hội nghị lần thứ 11, BCH Tổng Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) Việt Nam (khóa X) diễn ra tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Ðặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Tổng LÐLÐ Việt Nam.

Thời gian qua, Tổng LÐLÐ Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức thành công Ðại hội Công đoàn cơ sở. Các cấp công đoàn tổ chức triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Ðảng vào thực tiễn phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn. Ðặc biệt, Chương trình hành động của Tổng LÐLÐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH T.Ư Ðảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HÐH đất nước” đạt kết quả thiết thực. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”, góp phần tháo gỡ khó khăn, giải quyết vướng mắc cho người lao động. Ðẩy mạnh các hoạt động hướng về người lao động trong “Tháng Công nhân”, làm tốt các phong trào thi đua, nhân đạo, từ thiện, góp phần cùng Ðảng, Nhà nước thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận Báo cáo của BCH Tổng LÐLÐ Việt Nam khóa X trình Ðại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; góp ý Ðiều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung; thảo luận về Ðề án nhân sự, BCH và cơ quan thường trực của Tổng LÐLÐ Việt Nam khóa XI…

Theo Nhandan