Thứ bảy,  01/10/2022

TIN BUỒN

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:  
 

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Ðồng chí HỒ ÐỨC VIỆT, sinh ngày 13-8-1947; quê quán: xã Quỳnh Ðôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng các khóa VII, VIII, IX, X, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng khóa X; Ðại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI, XII; Huân chương Ðộc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất; Huy hiệu 40 năm tuổi Ðảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Do lâm bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 17 giờ 15 phút ngày 31-5-2013 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

Hơn 45 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và dân tộc.

Ðể tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Hồ Ðức Việt, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Hồ Ðức Việt theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Theo Nhandan