Thứ ba,  30/11/2021

Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng so với cùng kỳ

LSO-Trong hai ngày 6-7/6/2013, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, công tác đầu tư xây dựng cơ bản và cho ý kiến về dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND tỉnh về thông qua đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

LSO-Trong hai ngày 6-7/6/2013, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, công tác đầu tư xây dựng cơ bản và cho ý kiến về dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND tỉnh về thông qua đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. Tham gia hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, UBND thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, theo nhận định chung tại phiên họp thì  kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2013 đã có dấu hiệu phục hồi tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2013 của tỉnh ước đạt 8,02% (kế hoạch cả năm là 8,5 đến 9%, 6 tháng đầu năm 2012 đạt 6,06%). Trong đó, lĩnh vực sản xuất công nghiệp tăng 10,23% so với cùng kỳ, các sản phẩm chủ yếu như xi măng, điện thương phẩm đều tăng khá cao, lĩnh vực thương mại nội địa tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ ước thực hiện gần 7.000 tỷ đồng, đạt 47,6% kế hoạch, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Công tác thu ngân sách trên địa bàn dù gặp không ít khó khăn nhưng kết quả thu vẫn tăng khá so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa tăng 22% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 14,3% so với cùng kỳ. Về triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện theo đúng kế hoạch, kịp thời, hiệu quả, công tác an ninh trật tự tiếp tục giữ được ổn định.

Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh về Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến 2020 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày, các đại biểu đều đề xuất cơ quan soạn thảo đề án cần đánh giá đúng thực chất, sát với hiện trạng nông thôn tỉnh Lạng Sơn theo đúng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Chính phủ. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ theo đúng kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận trong ngày đầu tiên của phiên họp

Kết luận đối với với từng báo cáo, đề án trình tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đối với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các sở, ngành liên quan tiếp tục cập nhật số liệu thuộc ngành mình để bổ sung vào báo cáo của UBND tỉnh. Trong đó, các sở ngành cần tập trung đánh giá làm rõ thêm những vấn đề chưa được đề cập như: công tác triển khai thực hiện Nghị định 15 về quản lý chất lượng công trình xây dựng, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình vì sao đạt thấp, đánh giá những hạn chế yếu kém trong thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. Đối với tờ trình bổ sung danh mục đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch khẳng định tiếp tục ưu tiên bổ sung danh mục đầu tư cho khu kinh tế cửa khẩu, chương trình xây dựng nông thôn mới và một số danh mục đầu tư cho vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa… Về đề án xây dựng nông thôn mới, cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các ngành, đánh giá kỹ hiện trạng nông thôn mới của cả 207 xã cũng như phân tích sâu các chỉ tiêu phấn đấu từ nay tới 2020.

Ngày 7/6/2013, phiên họp tiếp tục xem xét và cho ý kiến đối với các nội dung còn lại theo kế hoạch.