Thứ hai,  04/12/2023

Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động

Chủ tịch nước vừa ký 3 quyết định khen thưởng phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động cho các cá nhân và tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong quá trình đấu tranh và xây dựng đất nước.

Chủ tịch nước vừa ký 3 quyết định khen thưởng phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động cho các cá nhân và tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong quá trình đấu tranh và xây dựng đất nước.

Theo đó, Chủ tịch nước đã có quyết định số 934/QĐ-CTN, ngày 23/5/2013, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho ông Kostas Sanrantidis – Nguyễn Văn Lập, nguyên Chiến sĩ quốc tế, Trung đoàn 803, Trung đoàn 108, Liên khu 5, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Quyết định số 961/QĐ-CTN, ngày 27/5/2013, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Tiền Giang, Quân khu 9 và Đồn Biên phòng 54 (Cát Bà), thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Quyết định số 992/QĐ-CTN, ngày 31/5/2013, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho đồng chí Đại tá Trần Quang Hùng, Giám đốc Công ty 74, Binh đoàn 15, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo CPV