Thứ năm,  02/12/2021

Rà soát các dự án giao thông tăng tổng mức đầu tư

Ngày 7/6, giải trình trước Quốc hội về tình hình sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, Bộ đang khẩn trương rà soát lại toàn bộ các dự án làm tăng tổng mức đầu tư từ 2006 đến nay để phân tích rõ nguyên nhân, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân.

Ngày 7/6, giải trình trước Quốc hội về tình hình sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, Bộ đang khẩn trương rà soát lại toàn bộ các dự án làm tăng tổng mức đầu tư từ 2006 đến nay để phân tích rõ nguyên nhân, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân.

 

Bộ GTVT đang rà soát lại toàn bộ các dự án làm tăng tổng mức đầu tư
(Ảnh minh họa: thoibaonganhang.vn)

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT), tính đến hết năm 2011, tổng mức đầu tư đã được điều chỉnh đối với vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) giao trực tiếp cho Bộ GTVT là 111.675 tỷ đồng, tăng 44.448 tỷ so với tổng mức đầu tư ban đầu theo Quyết định 171.

“Việc tăng tổng mức đầu tư chủ yếu do thay đổi chính sách, giá nguyên vật liệu tăng, giải phóng mặt bằng, xử lý kỹ thuật thông thường, thi công… trong đó, riêng tăng do giải phóng mặt bằng là 13.298 tỷ đồng” – Bộ trưởng giải thích. Theo Bộ trưởng, công tác giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chủ yếu chậm tiến độ dự án.

Cũng theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, việc tăng kế hoạch điều chỉnh theo Nghị quyết 30 và bổ sung cho tiểu dự án, hạng mục theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (gần 22.000 tỷ đồng) cũng là một trong những nguyên nhân. Để duy trì tăng trưởng kinh tế, ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cuối năm 2008, Chính phủ có Nghị quyết 30 về những giải pháp cấp bách. Trong đó, cho phép điều chỉnh mức đầu tư đối với các dự án đầu tư từ TPCP có trong danh mục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao. Do trước đây, nguồn TPCP được bố trí thấp so với nhu cầu thực tế (hơn 77.000 tỷ đồng), trừ các nguồn khác đã bố trí, nhu cầu vốn TPCP cần 68.266 tỷ đồng nhưng thực tế được giao 54.630 tỷ. Chính vì vậy, khi Nghị quyết 30 ra đời, Bộ GTVT đã báo cáo và trình Chính phủ cho phép được thực hiện như ban đầu đã báo cáo. Đó cũng là nguyên nhân làm tăng tổng mức đầu tư.

“Theo Luật Giao thông đường bộ, đầu tư quốc lộ qua đô thị phải phù hợp qui hoạch địa phương, trong quá trình triển khai đã phải điều chỉnh bổ sung mở rộng qua khu đô thị. Vấn đề này Bộ đã báo cáo và được Thủ tướng đồng ý việc đầu tư đồng bộ theo qui chuẩn đường phố khi đi qua các khu dân cư của địa phương” – Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết.

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, so với qui định về tăng qui mô, thì Bộ GTVT đã thực hiện nghiêm túc các qui định Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư là cần thiết đối với các dự án. Các dự án sau khi điều chỉnh đã phát huy hiệu quả cao và trong quá trình điều chỉnh tổng mức đầu tư thì Bộ GTVT đã tuân thủ theo đúng qui định pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản.

Tuy giải thích các nguyên nhân như trên, song trước Quốc hội, Bộ trưởng Đinh La Thăng thẳng thắn thừa nhận: Bộ GTVT với tư cách là Bộ quản lý chuyên ngành nhận thấy là chưa làm tốt công tác tham mưu, qui hoạch, kế hoạch và các dự án liên quan trong việc sử dụng TPCP thuộc lĩnh vực phụ trách. Việc chỉ đạo phê duyệt, điều chỉnh và trình phê duyệt dự án không cân đối với nguồn TPCP, có những dự án công trình chưa thực hiện đúng qui trình trong quản lý TPCP, còn gây ra lãng phí. Công tác thanh tra, kiểm tra dự án chưa thực hiện thường xuyên, hiệu quả…

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, Bộ đang khẩn trương triển khai thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Tài chính ngân sách, đang rà soát lại toàn bộ các dự án làm tăng tổng mức đầu tư từ 2006 đến nay để phân tích rõ nguyên nhân, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để báo cáo Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Theo CPV