Chủ nhật,  05/12/2021

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chiều 8-6, tại TP Hà Tĩnh, PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH cùng đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh về tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013.

Chiều 8-6, tại TP Hà Tĩnh, PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH cùng đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh về tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013.

Tình hình kinh tế, xã hội năm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013 ở Hà Tĩnh có nhiều khởi sắc, tốc độ tăng GDP đạt trên 14%, sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể kinh tế, xã hội Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch sử dụng đất toàn tỉnh đến năm 2020…

 Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng biểu dương những kết quả mà Ðảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua, với nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội có tốc độ tăng trưởng cao, an sinh xã hội bảo đảm, an ninh – quốc phòng giữ vững. Phó Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Quốc hội, chỉ thị của Chính phủ; rà soát lại các quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng; tiến hành nhân rộng các mô hình sản xuất, xây dựng nông thôn mới gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; phối hợp chặt với các bộ, ngành T.Ư tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm…

 Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra tiến độ thi công các dự án Formosa, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I (Khu kinh tế Vũng Áng) và các mô hình xây dựng nông thôn mới…

Theo Nhandan