Thứ bảy,  27/11/2021

Triển lãm ảnh và tư liệu Bác Hồ với Thanh Hóa

Kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2013), từ ngày 7 đến 11-6, tại Trung tâm triển lãm và xúc tiến du lịch Thanh Hóa, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tổ chức Triển lãm một số hình ảnh "Bác Hồ với Thanh Hóa; Thanh Hóa thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, làm theo lời Bác".

Kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2013), từ ngày 7 đến 11-6, tại Trung tâm triển lãm và xúc tiến du lịch Thanh Hóa, Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tổ chức Triển lãm một số hình ảnh “Bác Hồ với Thanh Hóa; Thanh Hóa thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, làm theo lời Bác”.

Với gần 300 bức ảnh, tư liệu được trưng bày thành hai phần: “Bác Hồ với Thanh Hóa”; “Thanh Hóa thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, làm theo lời Bác”, triển lãm giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân nội dung Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những quan điểm của Bác Hồ về xây dựng “Thanh Hóa kiểu mẫu”; một số hình ảnh tiêu biểu về phong trào thi đua yêu nước ở Thanh Hóa trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Qua đó, khắc ghi tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa; tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo Nhandan