Thứ bảy,  27/11/2021

Thông cáo số 15 kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII

Ngày 8-6-2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.
(Ảnh: Internet)

Ngày 8-6-2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe:

– Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

– Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.

Trong buổi làm việc, đã có 16 đại biểu Quốc hội của 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm;

– Thời gian tạm trú để đăng ký thường trú vào quận của các thành phố trực thuộc trung ương;

– Các trường hợp được đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc trung ương;

– Thời hạn thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp;

– Thời hạn của sổ tạm trú…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và dự án Luật Việc làm.

Chủ nhật, ngày 9-6-2013, Quốc hội nghỉ làm việc.

Thứ hai, ngày 10-6-2013, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Theo Nhandan