Thứ bảy,  27/11/2021
Trao quyết định bổ nhiệm Ðại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Các cơ quan ngoại giao cần làm sâu sắc thêm quan hệ với các nước

Ngày 12-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho các Ðại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam trước khi nhận công tác tại nước ngoài trong nhiệm kỳ 2013-2016.

Ngày 12-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho các Ðại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam trước khi nhận công tác tại nước ngoài trong nhiệm kỳ 2013-2016.

Tại buổi lễ, thay mặt Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh bày tỏ vinh dự và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước với 21 Ðại sứ và Tổng lãnh sự trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Thứ trưởng nêu rõ, đây là đợt công tác mới của các Ðại sứ và Tổng lãnh sự đến các quốc gia trải rộng khắp năm châu, là đối tác chiến lược, đặc biệt, truyền thống của Việt Nam. Chuẩn bị kỹ cho nhiệm kỳ công tác, các cán bộ ngoại giao đã làm việc với 18 bộ, ngành, trao đổi với 10 tỉnh, thành phố để nắm bắt cụ thể về tình hình kinh tế – xã hội, sẵn sàng phối hợp hiệu quả hơn với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình hội nhập.

Chúc các Ðại sứ và Tổng lãnh sự lên đường nhận nhiệm vụ mới thành công, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý, cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoạt động trong điều kiện độc lập. Cùng với quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt chủ trương, đường lối của Ðảng, Nhà nước về phương hướng đối ngoại, các cán bộ ngoại giao cần làm tốt công tác đoàn kết nội bộ trong cơ quan và nhân rộng ra cộng đồng; tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền sở tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian qua, Việt Nam đã xây dựng các mối quan hệ gắn kết sâu rộng với nhiều quốc gia. Nhiệm vụ của các cơ quan ngoại giao là làm sâu sắc thêm các mối quan hệ đó. Cùng với thúc đẩy thực hiện các chính sách của Việt Nam ở nước ngoài, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút FDI, đại diện cơ quan ngoại giao Việt Nam cần tranh thủ sự ủng hộ của các nước, củng cố môi trường hòa bình phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Thay mặt các cán bộ ngoại giao, Ðại sứ Tô Anh Dũng bày tỏ quyết tâm cùng tập thể cơ quan đại diện tăng cường quan hệ đối ngoại, góp phần gìn giữ chủ quyền đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; phục vụ tốt nhất cho lợi ích quốc gia, dân tộc.

Theo Nhandan