Thứ bảy,  04/12/2021

Lạng Sơn: Dự kiến giảm thuế trước bạ xe ô tô

LSO-Tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2013, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thông qua dự thảo tờ trình về lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi là 12%.

LSO-Tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2013, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thông qua dự thảo tờ trình về lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi là 12%. Trước đó lệ phí trước bạ đối với loại xe này được HĐND tỉnh quyết định với mức lệ phí là 15%. Sau một thời gian thực hiện mức lệ phí này không còn phù hợp vì so với mức thu nhập trung bình của người dân và quy định chung là khá cao. Tuy nhiên mức lệ phí 12% vẫn phải trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

  Kiểm định đăng ký xe mới tại Công ty Đăng kiểm Lạng Sơn

Được biết, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã có 702 xe mới được đăng ký, trong đó có 444 xe con dưới 9 chỗ ngồi đăng ký mới và đổi biển.

ĐÔNG BẮC