Thứ ba,  30/11/2021

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nguyên làm việc tại Đắk Lắk

Ngày 13/6, đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã làm việc với tỉnh Đắk Lắk về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2013.

Ngày 13/6, đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã làm việc với tỉnh Đắk Lắk về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2013. 

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Đắk Lắk đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị… Đồng chí  Trần Việt Hùng cũng đề nghị tỉnh Đắk Lắk thời gian tới cần rà soát, kiểm tra lại diện tích rừng, đất rừng, đánh giá, quy hoạch lại việc phát triển thủy điện, kiên quyết loại bỏ các dự án các chủ đầu tư không đủ khả năng triển khai thực hiện, hoặc các dự án thủy điện ảnh hưởng nhiều đến môi sinh môi trường, gây thiệt hại nhiều đến diện tích rừng tự nhiên. Đồng thời, tỉnh Đắk Lắk cần sớm có báo cáo đánh giá lại việc phát triển các dự án sản xuất nông, lâm nghiệp, nhất là các dự án chuyển đổi rừng, đất rừng sang trồng cao su, trồng rừng; kiên quyết loại bỏ, thu hồi các dự án không đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện, các chủ đầu tư để mất rừng hoặc lợi dụng chủ trương để sang nhượng, mua bán lòng vòng trái phép các dự án… 

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk để đề xuất, tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ngành liên quan quan tâm hỗ trợ, đầu tư kinh phí để tỉnh thực hiện các dự án đang dở dang; lập dự án bố trí, sắp xếp dân di cư ngoài kế hoạch vào các vùng dự án để quản lý, tổ chức cuộc sống cho nhân dân ổn định, phát triển; tạo điều kiện cho tỉnh tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng một số công trình hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ sản xuất cho các hộ nghèo, cận nghèo ở các xã mới thoát khỏi Chương trình 135 giai đoạn II nhưng chưa vững chắc. Tỉnh cũng kiến nghị với Chính phủ đầu tư kinh phí để tỉnh hoàn thành các dự án định canh định cư, sớm chỉ đạo tạo điều kiện cho tỉnh nhanh chóng sắp xếp, đổi mới mô hình, phương thức hoạt động của các công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp theo hướng mở rộng, tự chủ có hiệu quả hơn; phân biệt rạch ròi chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với quản lý bảo vệ rừng, xác định diện tích rừng phòng hộ cần bảo vệ để có chính sách cấp hoặc hỗ trợ kinh phí cho loại hình doanh nghiệp này…

Theo Dangcongsan