Chủ nhật,  05/12/2021

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm cấp nhà nước nước CHND Trung Hoa

     

Ngày 13-6, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo sau:

Nhận lời mời của Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang sẽ thăm cấp nhà nước nước CHND Trung Hoa từ ngày 19 đến 21- 6. 

Theo Nhandan