Chủ nhật,  05/12/2021

Thông cáo số 19 kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

Ngày 13-6-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp. Các đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ.

Ngày 13-6-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp. Các đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ.

1. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Ðức Phát trả lời chất vấn trực tiếp của sáu lượt đại biểu Quốc hội của sáu tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập trung vào các nội dung sau:

– Quản lý và sử dụng đất nông nghiệp;

– Xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam;

– Tái cơ cấu các nông, lâm trường quốc doanh;

– Giải pháp hỗ trợ nông dân tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền lợi cho người nông dân;

– Cơ chế, chính sách hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới…

Trong quá trình chất vấn, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Ðức Phát.

2. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh trả lời chất vấn trực tiếp của 17 lượt đại biểu Quốc hội của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập trung vào các nội dung sau:

– Chính sách đặc thù để đầu tư cho lĩnh vực nghệ thuật;

– Giải pháp xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở để đáp ứng, nâng cao nhu cầu sinh hoạt văn hóa của vùng nông thôn miền núi;

– Giải pháp để chấn chỉnh tình trạng sản xuất, lưu hành phim ảnh, trò chơi bạo lực, văn hóa phẩm độc hại có tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, hành vi của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ;

– Trách nhiệm của Bộ trong công tác trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa; công tác quản lý và xây dựng chiến lược quốc gia về lễ hội;

– Giải pháp khắc phục những tiêu cực, hạn chế của ngành, xây dựng du lịch Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng và thế mạnh, trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước;

– Công tác chuẩn bị của Việt Nam trong việc đăng cai ASIAD vào năm 2019;

– Việc quản lý, sử dụng các công trình thể thao đã được xây dựng để phục vụ Seagame 23 tổ chức tại Việt Nam ở các địa phương;

– Trách nhiệm của Bộ trong xử lý tình hình tiêu cực trong bóng đá…

Trong quá trình chất vấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo Phạm Vũ Luận tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh.

3. Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trả lời chất vấn trực tiếp của 19 lượt đại biểu Quốc hội của 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập trung vào các nội dung sau:

– Các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề giai đoạn 2011-2015; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn (vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi Nhà nước thu hồi đất,…);

– Khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư cho dạy nghề, đáp ứng nhu cầu của xã hội; xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho tái cơ cấu nền kinh tế;

– Các biện pháp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động, việc xử lý các doanh nghiệp xuất khẩu lao động trái phép và hướng giải quyết vấn đề người lao động Việt Nam làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài; đưa lao động ở huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài;

– Trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc xét duyệt hồ sơ người có công với cách mạng (thương binh, thanh niên xung phong, người nhiễm chất độc da cam,…) để hạn chế tiêu cực; biện pháp giải quyết các trường hợp bị thất lạc, không còn hồ sơ để xin xét duyệt chế độ;

– Trách nhiệm của Bộ trong đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng…

Phiên họp về chất vấn và trả lời chất vấn đã được Ðài Truyền hình Việt Nam, Ðài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ sáu, ngày 14-6-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Phiên họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

Theo Nhandan