Thứ tư,  08/12/2021

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 6 năm 2013 (lần 2)

LSO-Trong hai ngày 18 - 19/6/2013, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 2) do đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

LSOTrong hai ngày 18 – 19/6/2013, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 2) do đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã thông qua dự thảo báo cáo  tổng kết thực hiện Đề án xây dựng và phát triển vùng kinh tế động lực của tỉnh, giai đoạn 2006 – 2010 và dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Quy hoạch các vùng kinh tế của tỉnh gắn với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. Sau khi xem xét, thảo luận và thống nhất ý kiến tham gia của lãnh đạo các sở, ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận các nội dung quan trọng của phiên họp như: Cơ bản tỉnh đã thực hiện hoàn thành nội dung Đề án xây dựng và phát triển vùng kinh tế động lực, kết quả là đã xây dựng được khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn là khu kinh tế động lực chính của tỉnh, là cơ sở để HĐND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Lạng Sơn đến năm 2020 (Quyết định 545/QĐ-TTg ngày 9/5/2012). Các vùng khác như Na Dương (Lộc Bình), Đồng Bành (Chi Lăng)… là các vùng nằm trong quy hoạch khu kinh tế động lực của tỉnh. Đồng thời, đồng chí và các đại biểu đã thống nhất đổi tên dự thảo Nghị quyết thành “Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện phát triển các vùng kinh tế theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh đến năm 2020” và chỉ đạo các sở, ngành thay đổi nội dung dự thảo Nghị quyết theo tên mới.

ANH DŨNG