Thứ ba,  30/11/2021

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và T.Ư Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, chiều 18-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành đã làm việc với lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

 – Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và T.Ư Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, chiều 18-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành đã làm việc với lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Ðược cho biết: Thời gian qua, mặc dù điều kiện nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sự quan tâm của Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp và tạo điều kiện của các bộ, ngành, đoàn thể quần chúng, tổ chức và hoạt động của Hội CCB Việt Nam ngày càng được mở rộng, phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo thu được nhiều kết quả. Năm 2012, toàn Hội giảm được gần 30 nghìn hộ CCB nghèo, xóa được gần 9.200 nhà CCB dột nát. Ðến nay, có chín tỉnh hội, thành hội, 66 huyện, quận và 2.294 xã, phường cơ bản không còn hộ CCB nghèo… Hội đã tích cực đấu tranh chống những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng lãng phí, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đề xuất, kiến nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, góp phần bổ sung, sửa đổi một số chính sách liên quan đến CCB, người có công với cách mạng; tích cực phối hợp các cơ quan chức năng giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội CCB Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và cho rằng, những kết quả này đã đóng góp thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước; qua đó ngày càng nâng cao vai trò, vị thế của các cấp Hội CCB. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong rằng, thời gian tới, các cấp Hội CCB Việt Nam tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới, đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ Hội và hội viên; các CCB tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng.

Thủ tướng đề nghị, các cấp Hội cần tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, cơ sở. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước đến các hội viên CCB, từ đó tạo sự lan tỏa ra các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội; phối hợp các cấp, các ngành, các đoàn thể tổ chức tốt việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ…, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp Hội CCB Việt Nam cần chú trọng hơn nữa trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các CCB, cựu quân nhân; không ngừng củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh từ T.Ư đến cơ sở; quan tâm hỗ trợ, tạo các điều kiện thuận lợi để các CCB, cựu quân nhân tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của Hội CCB Việt Nam.

Theo Nhandan