Thứ bảy,  27/11/2021

Tiếp phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2013

LSO-Ngày 19/6/2013, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 6, do đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận và xem xét một số nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các nghị quyết của HĐND tỉnh.

LSO-Ngày 19/6/2013, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 6, do đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận và xem xét một số nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các nghị quyết của HĐND tỉnh.

   Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu chỉ đạo phiên họp

Trong buổi sáng 19/6, các đại biểu tập trung xem xét dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi xem xét và thống nhất ý kiến tham gia của các sở, ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Việc xây dựng, ban hành Nghị quyết về hương ước phải dựa trên nguyên tắc quy định và định hướng chung, kết cấu định hướng hương ước cần sắp xếp hợp lý, nội dung phù hợp với tình hình thực tế địa phương, diễn đạt ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Nội dung Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật cần bổ sung và ghi rõ đối tượng, phạm vi điều chỉnh là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; nguyên tắc, phương hướng giữ nguyên theo quy định của Chính phủ; các sở, ban, ngành cần tự kiểm tra chính những văn bản mà mình ban hành và thực hiện theo quy định của Chính phủ là Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra văn bản của Sở Tư pháp, Sở Tư pháp kiểm tra văn bản của cấp huyện, các văn bản của sở, ban, ngành cấp tỉnh do Bộ Tư pháp kiểm tra.

Buổi chiều cùng ngày, phiên họp tập trung xem xét nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập và các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã. Về các nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Nội dung tờ trình Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã cần ghi rõ những đối tượng được thụ hưởng hỗ trợ, ghi rõ mức chi trong từng trường hợp, đối tượng;  trình đúng và đủ những nội dung, vấn đề cần HĐND xét duyệt. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã do lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày còn nhiều vấn đề vướng mắc và không rõ ràng, đồng chí yêu cầu sở nghiên cứu xây dựng lại.

Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của các ngành: Thanh tra, Cục Thi hành án dân sự, Công an và dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu sẽ nghiên cứu, xem xét và đóng góp ý kiến với UBND tỉnh sau.

ANH DŨNG