Thứ bảy,  27/11/2021

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 19-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2013-2016. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được bổ nhiệm, nhấn mạnh đây là một vinh dự song trách nhiệm đặt ra là hết sức nặng nề trước đất nước, trước nhân dân.

Chiều 19-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2013-2016. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được bổ nhiệm, nhấn mạnh đây là một vinh dự song trách nhiệm đặt ra là hết sức nặng nề trước đất nước, trước nhân dân.

Thủ tướng nêu rõ, để thực hiện trọng trách của mình, các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải nắm rõ chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước trên các lĩnh vực; nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện nhiệm vụ nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, trong đó trước hết là coi trọng ngoại giao chính trị, tăng cường, làm sâu sắc hơn tình cảm hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới qua đó tạo nền tảng để thúc đẩy ngoại giao kinh tế, coi ngoại giao kinh tế là trung tâm cũng như thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới trong các lĩnh vực hợp tác khác.

Trong ngoại giao kinh tế, cần hết sức quan tâm đến việc vận động các nước ủng hộ Việt Nam đàm phán Hiệp định thương mại tự do với các đối tác; hỗ trợ mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút vốn ODA cũng như thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, thu hút khách du lịch tới Việt Nam; tìm hiểu kinh nghiệm quản lý kinh tế của các quốc gia…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài làm tốt công tác thông tin đối ngoại, góp phần vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đồng thời góp phần làm cho các nước hiểu rõ, ủng hộ lập trường của Việt Nam về chủ trương bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia cũng như trong xử lý các vấn đề khu vực có liên quan.

Quán triệt quan điểm người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần hết sức quan tâm đến công tác bảo hộ công dân; hướng kiều bào về cội nguồn đất nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Thủ tướng cũng đề nghị các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài khi nhận nhiệm vụ cần hết sức quan tâm đến công tác xây dựng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Theo Nhandan