Thứ bảy,  04/12/2021

Giao ban công tác tổ chức xây dựng Ðảng khu vực miền trung – Tây Nguyên

Ngày 21-6, tại TP Buôn Ma Thuột (Ðác Lắc), Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Ðảng các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền trung - Tây Nguyên sáu tháng đầu năm 2013. Ðồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị.

Ngày 21-6, tại TP Buôn Ma Thuột (Ðác Lắc), Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Ðảng các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền trung – Tây Nguyên sáu tháng đầu năm 2013. Ðồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị.

Báo cáo tổng hợp tại hội nghị của Ban Tổ chức T.Ư cho thấy: Tính đến hết tháng 5-2013, toàn khu vực miền trung – Tây Nguyên có 223 tổ chức đảng trực thuộc các tỉnh ủy, thành ủy; 8.654 tổ chức cơ sở đảng; 220 đảng bộ bộ phận; 38.442 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 530.884 đảng viên. Trong sáu tháng đầu năm 2013, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, các ban tổ chức cấp ủy các cấp đã chủ động, tích cực và kịp thời tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của ngành. Thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng. Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, thành phố giai đoạn 2015 – 2020. Ðồng thời, tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ Ðại hội XI của Ðảng và đại hội đảng bộ các cấp về công tác xây dựng Ðảng…

Tại hội nghị, đại diện của 13 tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực miền trung – Tây Nguyên đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác xây dựng đảng ở mỗi địa phương. Qua đó, giúp cho các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đề ra và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về công tác tổ chức xây dựng Ðảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Hải nhấn mạnh: Khu vực miền trung – Tây Nguyên là nơi đầu tiên trong cả nước tổ chức giao ban công tác xây dựng Ðảng năm 2013. Việc tổ chức hội nghị giao ban này có ý nghĩa rất quan trọng, các ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội nghị sẽ là cơ sở để Ban Tổ chức T.Ư tham mưu, đề xuất với Trung ương có những định hướng, chỉ đạo kịp thời sát với thực tiễn trong công tác xây dựng Ðảng…

Theo Nhandan