Thứ ba,  30/11/2021

Gặp gỡ giữa địa phương và Ngoại giao đoàn

Theo Bộ Ngoại giao, ngày 22-6, tại Hội An, Bộ Ngoại giao phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị "Gặp gỡ giữa địa phương và Ngoại giao đoàn" dành cho các địa phương ven biển miền trung.

Theo Bộ Ngoại giao, ngày 22-6, tại Hội An, Bộ Ngoại giao phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị “Gặp gỡ giữa địa phương và Ngoại giao đoàn” dành cho các địa phương ven biển miền trung.

Hội nghị đánh giá thực trạng, tìm hiểu về những khó khăn, thuận lợi, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi về những tiềm năng hợp tác trong phát triển kinh tế – xã hội, phát triển nguồn nhân lực và văn hóa du lịch. Các đại biểu nhận định, ven biển miền trung là khu vực có tiềm năng phát triển rất lớn và đa dạng, nhất là về tài nguyên rừng, tài nguyên biển, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ. Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng để bảo đảm xây dựng quy hoạch phát triển hợp lý, tránh chồng chéo và cạnh tranh lẫn nhau. Hội nghị cho rằng, Việt Nam và khu vực miền trung nói riêng có nguồn nhân lực đông đảo, cần cù với chi phí cạnh tranh. Ðể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đối tác quốc tế, cần có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc phát triển, đào tạo, quản lý và sử dụng lao động giữa các địa phương và phía nước ngoài.

Thông qua trao đổi, thảo luận, các địa phương khu vực miền trung đã giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh đặc thù, các cơ hội hợp tác phát triển và kêu gọi đầu tư nước ngoài. Hội nghị cũng là dịp để các nhà ngoại giao hiểu rõ hơn về Việt Nam và các địa phương ven biển miền trung, từ đó làm tốt hơn chức năng cầu nối hợp tác giữa các nước và Việt Nam, góp phần vào sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế hiệu quả của khu vực ven biển miền trung trong tương lai.

Theo Nhandan