Thứ năm,  02/12/2021

Phát huy truyền thống "đánh địch mà đi, mở luồng mà tiến" trong điều kiện mới

Trong lịch sử chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ đã tiến hành hai cuộc leo thang phá hoại bằng không quân và hải quân vào những năm 1964-1968 và 1972 - 1973 đối với miền bắc. Cùng với đánh phá các mục tiêu trên đất liền, đế quốc Mỹ còn cho máy bay thả hàng chục nghìn quả thủy lôi và bom từ trường phong tỏa sông, biển, hòng phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng của ta, ngăn cản sự viện trợ của bạn bè quốc tế cho Việt Nam và ngăn chặn việc huy động sức người, sức của từ hậu phương lớn miền bắc chi viện cho chiến trường miền nam..., nhằm làm nhụt ý chí giải phóng miền nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta.
Huấn luyện hiệp đồng xử lý tình huống trên biển.

Trong lịch sử chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ đã tiến hành hai cuộc leo thang phá hoại bằng không quân và hải quân vào những năm 1964-1968 và 1972 – 1973 đối với miền bắc. Cùng với đánh phá các mục tiêu trên đất liền, đế quốc Mỹ còn cho máy bay thả hàng chục nghìn quả thủy lôi và bom từ trường phong tỏa sông, biển, hòng phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng của ta, ngăn cản sự viện trợ của bạn bè quốc tế cho Việt Nam và ngăn chặn việc huy động sức người, sức của từ hậu phương lớn miền bắc chi viện cho chiến trường miền nam…, nhằm làm nhụt ý chí giải phóng miền nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta.

Cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền bắc bằng thủy lôi và bom từ trường lần thứ nhất (1967-1968) và lần thứ hai (1972-1973) là cuộc chiến đấu vô cùng khó khăn gian khổ, căng thẳng, quyết liệt, đầy nguy hiểm, hy sinh. Song với quyết tâm “đánh địch mà đi, mở luồng mà tiến”, Hải quân nhân dân Việt Nam (HQNDVN) đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, trực tiếp và chủ yếu trong nghiên cứu, tháo gỡ thủy lôi, bom từ trường của địch; rà phá làm mất hiệu lực hàng nghìn quả thủy lôi, bom từ trường của Mỹ, mở tuyến, thông luồng thắng lợi, bảo đảm nối liền mạch máu giao thông, phục vụ sản xuất và chi viện chiến trường. Ðến ngày 27-6-1973, Quân chủng Hải quân cùng quân và dân miền bắc, trực tiếp là các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Công binh, Viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Thủy sản, Trường đại học Bách khoa… đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ rà phá thủy lôi, bom từ trường địch thả trên các khu vực sông, biển miền bắc, lập nên chiến công to lớn của quân và dân miền bắc, một trong những chiến công tiêu biểu của HQNDVN. Ðó là chiến thắng của tư tưởng dám đánh, quyết đánh, biết đánh và quyết thắng, là chiến thắng của trí thông minh, lòng quả cảm của quân và dân ta; làm thất bại âm mưu vô cùng thâm độc, xảo quyệt của đế quốc Mỹ; khẳng định tài thao lược trong lãnh đạo chiến tranh cách mạng của Ðảng ta, trực tiếp là Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng; đó là chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam… Chiến công đó đã góp phần quan trọng để toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục tiến lên “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc; chiến thắng đã đi vào lịch sử như một kỳ tích, làm phong phú thêm kho tàng nghệ thuật chống giặc giữ nước của dân tộc ta. 40 năm đã trôi qua, nhưng bài học từ chiến công đánh bại một phương thức tác chiến thâm độc của kẻ địch trên chiến trường sông, biển miền bắc vẫn còn nguyên giá trị, mang tính thời sự và để lại nhiều kinh nghiệm quý báu.

Hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân chủng Hải quân được đầu tư xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo đảm đủ sức làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, đòi hỏi toàn Quân chủng hơn lúc nào hết cần quán triệt và phát huy lên tầm cao mới truyền thống “đánh địch mà đi, mở luồng mà tiến” trong chiến đấu chống phong tỏa, tạo nên sức mạnh tổng hợp giành thắng lợi trong mọi tình huống.

Từ nền tảng truyền thống, Hải quân nhân dân Việt Nam đã và đang tập trung sức xây dựng Quân chủng thật sự vững mạnh về chính trị; cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn, nhãn quan chính trị sắc sảo, nhạy bén, thấu suốt tình hình, nhiệm vụ, phân biệt rõ đối tượng, đối tác; nêu cao khí phách kiên cường dũng cảm, ý chí cách mạng tiến công, vững vàng niềm tin chiến thắng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong điều kiện tác chiến, chiến tranh hiện đại, chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao; sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi hy sinh, thử thách để bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Thường xuyên nêu cao cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình trên các vùng biển, đảo, nhất là các vùng biển trọng điểm; chủ động trong các phương án, tình huống, không để bị động, bất ngờ; tham mưu kịp thời, chính xác cho Ðảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng các chủ trương, biện pháp chỉ đạo giải quyết tốt các tình huống trên thực địa; mưu trí, sáng tạo trong thực hiện đối sách trên biển, xử lý khôn khéo, chính xác, có hiệu quả các tình huống phức tạp, làm chủ và giữ vững ổn định tình hình, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và mối quan hệ hữu nghị với các nước, nhất là các nước trong khu vực.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các đề án, dự án xây dựng lực lượng, mua sắm trang thiết bị, phương tiện… kết hợp với phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, thiết kế, chế tạo, cải tiến trang thiết bị chuyên dụng phát hiện, rà phá thủy lôi, bom từ trường. Ðẩy nhanh tiến độ xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại, có đủ các thành phần lực lượng, binh chủng tác chiến trên biển, trong đó có lực lượng chuyên trách đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ phong tỏa và chống phong tỏa sông, biển với vũ khí, trang bị hiện đại. Ðổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ, chiến thuật trong phong tỏa và chống phong tỏa sông, biển; vận dụng, kết hợp chặt chẽ giữa kinh nghiệm truyền thống với khoa học, công nghệ hiện đại, nâng tầm nghệ thuật quân sự Việt Nam trong tác chiến phong tỏa và chống phong tỏa lên tầm cao mới; sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược và phương thức tác chiến của chúng từ hướng biển.  Gắn nâng cao chất lượng huấn luyện với tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; triển khai có hiệu quả các trọng tâm, khâu đột phá, dứt điểm của Quân chủng và các cấp, các ngành, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng lên tầm cao mới.

Hơn 40 năm đã trôi qua, song chiến công đánh thắng đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền bắc bằng thủy lôi và bom từ trường vẫn đang sống động với đầy ý nghĩa và giá trị thực tiễn sâu sắc. Chiến công đó đang tiếp thêm sức mạnh trong chặng đường xây dựng, phát triển mới của Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Chuẩn Ðô đốc ÐINH GIA THẬT Chính ủy Quân chủng Hải quân   

Theo Nhandan