Thứ ba,  30/11/2021

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm cấp nhà nước tới CH In-đô-nê-xi-a

   

Ngày 23-6, Bộ Ngoại giao ra thông cáo như sau:

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a Xu-xi-lô Bam-bang Giu-đô-giô-nô, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa In-đô-nê-xi-a từ ngày 27 đến 28-6-2013.

Theo Nhandan