Chủ nhật,  28/11/2021

Trung tâm Xúc tiến Thương mại: Khai trương cổng thông tin và thương mại điện tử

LSO-Sáng 25/6/2013, tại Nhà khách A1, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Trung tâm Xúc tiến Thương mại tổ chức khai trương cổng thông tin và thương mại điện tử Lạng Sơn tại địa chỉ: www.langsontrade.vn và Văn phòng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Việt – Trung.

LSO-Sáng 25/6/2013, tại Nhà khách A1, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Trung tâm Xúc tiến Thương mại tổ chức khai trương cổng thông tin và thương mại điện tử Lạng Sơn tại địa chỉ: www.langsontrade.vn và Văn phòng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Việt – Trung.

Cắt băng khai trương Văn phòng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Việt – Trung

Trang điện tử với 8 chuyên mục, giới thiệu tiềm năng phát triển công nghiệp và thương mại của tỉnh, tăng cường hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tiếp cận các thông tin chính sách văn bản pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại một cách nhanh chóng.

Hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên tặng hoa nhân khai trương trang điện tử

Trang thông tin cung cấp những nội dung cần thiết như: Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của trung tâm xúc tiến thương mại; thông tin liên quan đến các hoạt động công thương, diễn biến thị trường trong, ngoài tỉnh và quốc tế; thông tin hoạt động xúc tiến thương mại; thông tin về cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn theo cơ cấu ngành, kêu gọi đầu tư, hợp tác sản xuất kinh doanh; quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp; liên kết với website đơn vị khác; tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng gian hàng trên mục thương mại điện tử…

Cán bộ Trung tâm Xúc tiến Thương mại giới thiệu về trang thông tin điện tử

Trang thông tin sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế toàn tỉnh.

ANH DŨNG